Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Döntéselőkészítés és menedzsment szimuláció alkalmazásával

  A tantárgy angol neve: Promoting Decision Making and Management by Simulation

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 20.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  MSc. SzVT
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT421046   4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Jávor András dr.,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Jávor András egyetemi tanár, GTK Környezetgazdaságtan Tanszék

  Fűr Attila tudományos munkatárs, GTK Környezetgazdaságtan Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematikai (valószínűségszámítási) alapismeretek

  Informatikai (számítástechnikai) alapismeretek 

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése A nagybonyolultságú és multidiszciplináris műszaki-gazdasági problémák vizsgálatának és a döntéselőkészítés támogatásának korszerű eszköze; a szimuláció metodikájának és eszközrendszerének ismertetése. A különböző gazdasági problémákat felvető területek (mikro- és makrogazdaság, termelés, piaci viszonyok, közlekedés, logisztika, régiófejlesztés) esettanulmányokon való bemutatása. A tantárgy a szakterület legújabb kutatási eredményeire alapozva kíván új tudományos módszertani és alkalmazástechnikai K+F munkához kiindulási lehetőséget adni. 
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A szimuláció fogalomrendszere, klasszifikációja, célkitűzései

  A szimuláció és az analitikus modellek kapcsolata 

  A diszkrét szimuláció matematikai alapfogalmainak áttekintése és ismertetése

  Diszkrét szimulációs állapot- és időkezelés az állapot-idő térben, konfliktuskezelési eljárások

  Alap és magasszintű Petri Hálók a szimulációban

  Szimulációs software eszközök áttekintése

  Mesterséges Intelligencia alkalmazása a szimulációban

  Mobil és statikus intelligens ügynökök alkalmazása a szimulációban:

  • nem kellően ismert működési mechanizmusú ill. struktúrájú rendszerek modelljének identifikációjára,
  • rendszerek optimalizálása céljából való modell rekonstrukcióra,
  • interaktív versenyhelyzetek és adaptív viselkedés reprezentációjára.

  Esettanulmányok, szimulációs problémamegoldás bemutatókkal különböző (gazdasági, termelési- és minőségellenőrzési, piaci viszonyok, közlekedés és környezetszennyezési, régiófejlesztés, szolgáltatási) területekről. 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás és számítógépes bemutatók 
  10. Követelmények Zh és Vizsga a hatályos TVSZ szerint
  11. Pótlási lehetőségek Hatályos TVSZ szerint
  12. Konzultációs lehetőségek Megbeszélés szerint
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom: 

        Dr. Jávor András: Diszkrét szimuláció

        SZIF-UNIVERSITAS Kft.

        Győr, 2000 

  Ajánlott irodalom:  

  Peterson, J.L.: Petri Net Theory and Modelling of Systems, Prentice-Hall, 1981. 

  Ziegler, B.P.: Multifacetted Modelling and Discrete Event Simulation, Academic Press, 1984. 

  Jávor, A.: Dual Nature of Events in Discrete Simulation, Mathematics and Computers in Simulation XXV(1983) 66-69, North-Holland, Amsterdam 

  Jávor, A.: Demon Controlled Simulation, Mathematics and Computers in Simulation 34(1992)283-296. 

  Jávor, A.: Knowledge Attributed Petri Nets, Systems Analysis, Modelling, Simulation, 13(1993)1/2, 5-12.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Jávor András egyetemi tanár, GTK Környezetgazdaságtan Tanszék