Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A társas lény: ember és társadalom

  A tantárgy angol neve: Social Animal: Human Being and Society

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. március 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak

   

  Műszaki Informatika Szak

   

  Szabadon választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT41A011   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Láng Benedek István,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://phil.philos.bme.hu/node/615
  4. A tantárgy előadója

  Liska János

  Szemere Alexandra

  Ziegler Zsolt


  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( (TárgyTeljesítve("BMEGT419722")= igaz) VAGY Felvetel("BMEGT419722")= igaz)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy a mindannapi életünkben előfororduló társas helyzetekből, problámákból felmerülő kérdésekre pórbál meg józanul és a szociálpszichológia tudományos módszereivel választ adni.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Megrázzuk-e embertársainkat halálos mértékű áramütéssel, ha egy fehér köpenyes szociálpszichológus erre kér minket?
  • Hogyan viselkedünk börtönőrként, amikor diáktársaink játsszák a rab szerepét?
  • Miért keletkeznek bennünk rasszista érzelmek, és mit tudunk csinálni velük?
  • Érdemes-e kinevetnünk szerényebb képességű diáktársainkat?
  • Boldogok-e azok, akik megnyerték a lottó ötöst?
  • Ki lesz jó főnök közülünk, és milyen tulajdonságait kell fejleszteni ehhez?
  • Milyen eszközökkel tart rendet a jó tanár? Veri-e a gyerekét a jó szülő?
  • Hogyan tudjuk hatékonyan és gyorsan megtanulni a tananyagot?

  A fenti kérdések többsége mindennapos, és gyakran felmerül egy sörözőbeli baráti beszélgetésen.

  A társas lény kurzus a hétköznapi beszélgetések során is felmerülő kérdésekkel foglalkozik, azzal a különbséggel, hogy a kérdésekre józanul és a szociálpszichológia tudományos módszereivel és eredményeivel próbál választ adni.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  A fenti honlapon található diák anyaga alapján két zh.

  (Bár a dolgozat megírásához a diákon szereplő órai anyag elegendő, a hallgatók felkészülését a következő ajánlott irodalmak segítik: Atkinson, et al. eds. Pszichológia, Osiris, 1994. 18-19. fejezetek; Aronson, E.: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1984.)

  11. Pótlási lehetőségek

  Egy sikertelen zárthelyi a pótlási időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a vizsgaidőszakban egy további alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek Szerda 10.00-12.00 bejelentkezés alapján.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire32
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Láng Benedek