Tárgyalás- és előadástechnika

A tantárgy angol neve: Techniques of negotiation and presentation

Adatlap utolsó módosítása: 2016. március 22.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
 

Gazdaságinformatikus szak

Szabadon választható tárgy 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT41A010   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tanács János,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.filozofia.bme.hu/node/603
4. A tantárgy előadója

Tanács János

Neuman Péter

Geng Viktor

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( (TárgyTeljesítve("BMEGT419044")= igaz) VAGY Felvetel("BMEGT419044")= igaz)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók kommunikációs készségének, ezen belül is kiemelten a tárgyalási és előadási készségek fejlesztése.
8. A tantárgy részletes tematikája

A tantárgy keretében áttekintjük a tárgyalás szokásos modelljeit és stratégiáit, bemutatjuk és elemezzük a tárgyalásnak az együttműködésen alapuló, konstruktív modelljét, valamint a versengésen és az ellenségességen alapuló konfliktus-modelljét. Megvizsgáljuk a tárgyalási folyamat kezelésének és felépítésének gyakorlati eszközeit, amelyek a legfontosabbak a szokásos tárgyalások eredményessége szempontjából. Minthogy a kurzus a tárgyalást az érdekütközések és érdekkülönbségek feloldására szolgáló eszköznek tekinti, és nem csupán érdekérvényesítési eszköznek, ezért a kemény érdekérvényesítő technikák mellett különös hangsúlyt fektetünk a rugalmas, érdekösszefonó technikák alapjainak elsajátítására is.

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök

 

 1. Mikor tárgyaljunk és mikor ne? Belépési és kilépési pontok, a tárgyalás sikerkritéiumai.
 2. Konfliktus, érdekütközés, tárgyalás, tartalom – folyamat – kapcsolat
 3. A tárgyalóerő. A TELA és kidolgozása.
 4. A pozícióvédő tárgyalási modell, ellenségeskedés, rivalizálás.
 5. A kooperatív tárgyalási modell, RKEM, reális tárgyalási célok.
 6. Mi van, ha nem lehetséges kölcsönösen előnyös megállapodást kötni? Objektív eljárások, objektív kritériumok rendszere.
 7.  Tárgyalási stratégiák, kötélhúzás, alkudozás, csere, opciógenerálás
 8. Tárgyalási eszközök, tárgyalási pozíciók
 9. Keretezés, a probléma darabolása
 10. Tárgyalási gondolkozási stílusok
 11. Tárgyalási prezentáció, kapcsolatépítés
 12. Előadástechnikai alapismeretek
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás (esettanulmányok, mini szerepgyakorlatok) 
10. Követelmények

A tárgy teljesíthető:

 • a TVSZ által előírt 2 db zárthelyi egyenként elégséges szintű teljesítésével.
 • Egy sikertelen zárthelyi pótZH-n pótolható, a sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási időszakban ismételten pótolható.
 • A zárthelyi kiváltható egy házi dolgozattal, amely a hallgató életében szerepet kapó előadási, tárgyalási szituációt dolgoz fel. A félévközi jegy megszerzéséhez a dolgozat leadási határideje az aktuális félév pótlási időszakának pénteken 12.00 órája. A dolgozatokat nyomtatott formában kell leadni.

 

11. Pótlási lehetőségek

A követelményeknél megadott határidőig leadott házi dolgozat esetében sikertelen házi dolgozat pótlására, illetve sikeres érdemjegyének javítására az alábbiak szerint biztosított a lehetőség:

 •  pótlás esetén az oktató automatikusan kijelöli a pótlás határidejét,
 •  javítás esetén pedig a hallgatói kérésre, az igény bejelentését követően adja meg azt.

A határidőn túl, késve leadott dolgozatok is elbírálásra kerülnek a TVSZ által szabályozott keretek között, az érdemjegy sikeres dolgozat esetén megszerezhető. Bár a tárgy oktatója szükség esetén ilyen esetben is igyekszik lehetőséget biztosítani akár a pótlásra, akár a javításra, de ilyen esetben nincs garantáltan biztosított lehetőség.

12. Konzultációs lehetőségek Emilben egyeztetve az oktatóval.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Fischer, R.—Ury, W.—Patton, B., 1997, A sikeres tárgyalás alapjai, Budapest: Bagolyvár.

 

Fisher, R., és Brown, S., 1997, Kapcsolatépítés a tárgyalások során, Budapest: Bagolyvár

 

Lawson, Ken: Az eredményes tárgyalás, 2008, Budapest: Alexandra

 

Ury, W., 1993, Tárgyalás nehéz emberekkel, Budapest: Bagolyvár.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése32
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Tanács János