Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Filozófia

  A tantárgy angol neve: Philosophy

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. március 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
   Villamosmérnöki Szak

   

  Műszaki Informatika Szak

   

  Gazd humán kötelezően választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT41A001   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Forrai Gábor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.filozofia.bme.hu/targyak/filozofia
  4. A tantárgy előadója Paksi Dániel, Forrai Gábor, Bárdos Dániel
  7. A tantárgy célkitűzése Mindennapi problémák segítségével bepillantást nyújtani a filozófia fontosabb részterületeibe, valamint egy kritikai, különböző nézőpontokat fölhasználni és összevetni tudó filozófiai/tudományos gondolkodási képességének a lehetőségekhez mért kialakítása.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Mi a különbség álom és valóság között? Van-e bármilyen támpontunk, hogy különbséget tegyünk e kettő között?
  • Tegnap vagy tavaly óta egy csomó dolog megváltozott bennem! De akkor mi azonos és mi különbözik? Mi az Énem, amely változatlan?
  • Mi a különbség egy Isten által teremtett és egy magától kialakuló világegyetem között?
  • Be lehet-e ésszel, érvekkel látni Isten létezését?
  • Mi a különbség az “életben hagyni” és az “engedni meghalni” döntések között?
  • Mi a fekete erdei klinika és a Fekete-erdei Klinika szavak jelentése közötti különbség? Egyáltalán: mi az a jelentés, és hogyan befolyásolja ez, hogy egy bírónak mire kell tekintettel lennie ítéletének meghozatalakor?
  • Mi a különbség engedetlen polgárok és polgári engedetlenség között?


  A fentihez hasonló kérdések segítségével mindennapos tapasztalatainkon keresztül ragadunk meg fontos problémákat, és megvizsgáljuk, hogy a filozófia különböző diszciplínái (mint például az ismeretelmélet, elmefilozófia, etika, esztétika, politikafilozófia stb.) milyen útmutatást nyújtanak számunkra.

  A félév során tárgyalt konkrét filozófiai diszciplínák és témák:

   

  1. Bevezetés: álom és valóság. Milyen alapon lehet különbséget tenni látszat és valóság között?

  2. Az ember: filozófiai megközelítések az emberről. Mi, ki az ember? Isten képmása, a természet gyermeke?

  3. Ismeretelmélet I.: mi a tudás? Mi a különbség tudás és nem tudás között? Mi a tudás definíciója?

  4. Ismeretelmélet II.: mik a tudásunk forrásai? Honnan és hogyan szerzünk szert tudásra?

  5. Nyelvfilozófia: mi a jelentés? Milyen jelentéstartalma van annak, amit mondunk? Mi, ki határozza meg a jelentést?

  6. Elmefilozófia: Van-e különbség agy és elme között? Lehetséges-e a mesterséges intelligencia?

  7. Istenérvek: be lehet-e bizonyítani vagy lehet-e cáfolni Isten létezését. Kreácionizmus vs. evolúcionizmus.

  8. Esztétika: mi a szép? Mitől lesz valami esztétikus, szép, művészet?

  9. Etika: mi a jó, mi a helyes? Helyes-e pl. az eutanázia?

  10. Politikafilozófia: mi a szabadság, mi az egyenlőség? Mi a liberalizmus és mi a konzervativizmus?

  11. Szabad akarat: magam döntök a cselekedeteimről vagy azok eleve szükségszerűek?

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  Három ZH megírása a fent jelzett honlapon található diák és az órán elhangzott magyarázatok alapján.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótlási héten legalább három pótZH alkalom. A 3 ZH-ból legfeljebb kettő pótolható.

   

  12. Konzultációs lehetőségek kedd 14-16
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire32
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Láng Benedek, Paksi Dániel