A társas lény ... (Szociálpszichológiai ismeretek)

A tantárgy angol neve: Social being (social psychology)

Adatlap utolsó módosítása: 2010. október 8.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
graduális
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT419722   2/0/0/v 2  
A tantárgy tanszéki weboldala http://phil.philos.bme.hu/node/615
4. A tantárgy előadója

Láng Benedek

Liska János

Martin Endre

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( (TárgyTeljesítve("BMEGT41A011")= igaz) VAGY Felvetel("BMEGT41A011")= igaz)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy a mindannapi életünkben előfororduló társas helyzetekből, problámákból felmerülő kérdésekre pórbál meg józanul és a szociálpszichológia tudományos módszereivel választ adni.
8. A tantárgy részletes tematikája
  • Megrázzuk-e embertársainkat halálos mértékű áramütéssel, ha egy fehér köpenyes szociálpszichológus erre kér minket?
  • Hogyan viselkedünk börtönőrként, amikor diáktársaink játsszák a rab szerepét?
  • Miért keletkeznek bennünk rasszista érzelmek, és mit tudunk csinálni velük?
  • Érdemes-e kinevetnünk szerényebb képességű diáktársainkat?
  • Boldogok-e azok, akik megnyerték a lottó ötöst?
  • Ki lesz jó főnök közülünk, és milyen tulajdonságait kell fejleszteni ehhez?
  • Milyen eszközökkel tart rendet a jó tanár? Veri-e a gyerekét a jó szülő?
  • Hogyan tudjuk hatékonyan és gyorsan megtanulni a tananyagot?

A fenti kérdések többsége mindennapos, és gyakran felmerül egy sörözőbeli baráti beszélgetésen.

A társas lény kurzus a hétköznapi beszélgetések során is felmerülő kérdésekkel foglalkozik, azzal a különbséggel, hogy a kérdésekre józanul és a szociálpszichológia tudományos módszereivel és eredményeivel próbál választ adni.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények

A fenti honlapon található diák anyaga alapján két zh.

(Bár a dolgozat megírásához a diákon szereplő órai anyag elegendő, a hallgatók felkészülését a következő ajánlott irodalmak segítik: Atkinson, et al. eds. Pszichológia, Osiris, 1994. 18-19. fejezetek; Aronson, E.: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1984.)

12. Konzultációs lehetőségek Szerda 10.00-12.00 bejelentkezés alapján.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra30 
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire30 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen 60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Láng Benedek