Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A társas lény ... (Szociálpszichológiai ismeretek)

  A tantárgy angol neve: Social being (social psychology)

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. október 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  graduális
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT419722   2/0/0/v 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://phil.philos.bme.hu/node/615
  4. A tantárgy előadója

  Láng Benedek

  Liska János

  Martin Endre

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( (TárgyTeljesítve("BMEGT41A011")= igaz) VAGY Felvetel("BMEGT41A011")= igaz)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy a mindannapi életünkben előfororduló társas helyzetekből, problámákból felmerülő kérdésekre pórbál meg józanul és a szociálpszichológia tudományos módszereivel választ adni.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Megrázzuk-e embertársainkat halálos mértékű áramütéssel, ha egy fehér köpenyes szociálpszichológus erre kér minket?
  • Hogyan viselkedünk börtönőrként, amikor diáktársaink játsszák a rab szerepét?
  • Miért keletkeznek bennünk rasszista érzelmek, és mit tudunk csinálni velük?
  • Érdemes-e kinevetnünk szerényebb képességű diáktársainkat?
  • Boldogok-e azok, akik megnyerték a lottó ötöst?
  • Ki lesz jó főnök közülünk, és milyen tulajdonságait kell fejleszteni ehhez?
  • Milyen eszközökkel tart rendet a jó tanár? Veri-e a gyerekét a jó szülő?
  • Hogyan tudjuk hatékonyan és gyorsan megtanulni a tananyagot?

  A fenti kérdések többsége mindennapos, és gyakran felmerül egy sörözőbeli baráti beszélgetésen.

  A társas lény kurzus a hétköznapi beszélgetések során is felmerülő kérdésekkel foglalkozik, azzal a különbséggel, hogy a kérdésekre józanul és a szociálpszichológia tudományos módszereivel és eredményeivel próbál választ adni.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  A fenti honlapon található diák anyaga alapján két zh.

  (Bár a dolgozat megírásához a diákon szereplő órai anyag elegendő, a hallgatók felkészülését a következő ajánlott irodalmak segítik: Atkinson, et al. eds. Pszichológia, Osiris, 1994. 18-19. fejezetek; Aronson, E.: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1984.)

  12. Konzultációs lehetőségek Szerda 10.00-12.00 bejelentkezés alapján.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire30 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Láng Benedek