Tárgyalástechnika - kommunikáció

A tantárgy angol neve: Techniques of negotiation and communication

Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 28.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Szabadon választható tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT419044   2/0/0/v 2  
4. A tantárgy előadója Tanács János
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( (TárgyTeljesítve("BMEGT41A010")= igaz) VAGY Felvetel("BMEGT41A010")= igaz)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók kommunikációs készségének, ezen belül is kiemelten a tárgyalási és előadási készségek fejlesztése.
8. A tantárgy részletes tematikája

A tantárgy keretében áttekintjük a tárgyalás szokásos modelljeit és stratégiáit, bemutatjuk és elemezzük a tárgyalásnak az együttműködésen alapuló, konstruktív modelljét, valamint a versengésen és az ellenségességen alapuló konfliktus-modelljét. Megvizsgáljuk a tárgyalási folyamat kezelésének és felépítésének gyakorlati eszközeit, amelyek a legfontosabbak a szokásos tárgyalások eredményessége szempontjából. Minthogy a kurzus a tárgyalást az érdekütközések és érdekkülönbségek feloldására szolgáló eszköznek tekinti, és nem csupán érdekérvényesítési eszköznek, ezért a kemény érdekérvényesítő technikák mellett különös hangsúlyt fektetünk a rugalmas, érdekösszefonó technikák alapjainak elsajátítására is.

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök

 

 1.  Mikor tárgyaljunk és mikor ne? Belépési és kilépési pontok, a tárgyalás sikerkritéiumai.
 2. Konfliktus, érdekütközés, tárgyalás, tartalom – folyamat – kapcsolat
 3.  A tárgyalóerő. A TELA és kidolgozása.
 4. A pozícióvédő tárgyalási modell, ellenségeskedés, rivalizálás.
 5. A kooperatív tárgyalási modell, RKEM, reális tárgyalási célok.
 6. Mi van, ha nem lehetséges kölcsönösen előnyös megállapodást kötni? Objektív eljárások, objektív kritériumok rendszere.
 7.  Tárgyalási stratégiák, kötélhúzás, alkudozás, csere, opciógenerálás
 8. Tárgyalási eszközök, tárgyalási pozíciók
 9. Keretezés, a probléma darabolása
 10. Tárgyalási gondolkozási stílusok
 11. Tárgyalási prezentáció, kapcsolatépítés
 12. Előadástechnikai alapismeretek

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás (esettanulmányok, mini szerepgyakorlatok)
10. Követelmények
 • A 2db évközi zárthelyi legalább elégséges szintű teljesítése.
 • Egy sikertelen zárthelyi pótZH-n pótolható, a sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási időszakban ismételten pótolható.
 • Az évközi teljesítmény alapján megajánlott jegyet kap a hallgató, aki ezt nem fogadja el, annak írásbeli vizsga keretében van lehetősége javítani.

 

12. Konzultációs lehetőségek Emilben egyeztetve az oktatóval
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Fischer, R.—Ury, W.—Patton, B., 1997, A sikeres tárgyalás alapjai, Budapest: Bagolyvár.

 

Fisher, R., és Brown, S., 1997, Kapcsolatépítés a tárgyalások során, Budapest: Bagolyvár

 

Lawson, Ken: Az eredményes tárgyalás, 2008, Budapest: Alexandra

 

Ury, W., 1993, Tárgyalás nehéz emberekkel, Budapest: Bagolyvár.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire 16
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 16
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Tanács János