Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tárgyalástechnika - kommunikáció

  A tantárgy angol neve: Techniques of negotiation and communication

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Szabadon választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT419044   2/0/0/v 2  
  4. A tantárgy előadója Tanács János
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( (TárgyTeljesítve("BMEGT41A010")= igaz) VAGY Felvetel("BMEGT41A010")= igaz)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók kommunikációs készségének, ezen belül is kiemelten a tárgyalási és előadási készségek fejlesztése.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy keretében áttekintjük a tárgyalás szokásos modelljeit és stratégiáit, bemutatjuk és elemezzük a tárgyalásnak az együttműködésen alapuló, konstruktív modelljét, valamint a versengésen és az ellenségességen alapuló konfliktus-modelljét. Megvizsgáljuk a tárgyalási folyamat kezelésének és felépítésének gyakorlati eszközeit, amelyek a legfontosabbak a szokásos tárgyalások eredményessége szempontjából. Minthogy a kurzus a tárgyalást az érdekütközések és érdekkülönbségek feloldására szolgáló eszköznek tekinti, és nem csupán érdekérvényesítési eszköznek, ezért a kemény érdekérvényesítő technikák mellett különös hangsúlyt fektetünk a rugalmas, érdekösszefonó technikák alapjainak elsajátítására is.

  A kurzus során tárgyalt főbb témakörök

   

  1.  Mikor tárgyaljunk és mikor ne? Belépési és kilépési pontok, a tárgyalás sikerkritéiumai.
  2. Konfliktus, érdekütközés, tárgyalás, tartalom – folyamat – kapcsolat
  3.  A tárgyalóerő. A TELA és kidolgozása.
  4. A pozícióvédő tárgyalási modell, ellenségeskedés, rivalizálás.
  5. A kooperatív tárgyalási modell, RKEM, reális tárgyalási célok.
  6. Mi van, ha nem lehetséges kölcsönösen előnyös megállapodást kötni? Objektív eljárások, objektív kritériumok rendszere.
  7.  Tárgyalási stratégiák, kötélhúzás, alkudozás, csere, opciógenerálás
  8. Tárgyalási eszközök, tárgyalási pozíciók
  9. Keretezés, a probléma darabolása
  10. Tárgyalási gondolkozási stílusok
  11. Tárgyalási prezentáció, kapcsolatépítés
  12. Előadástechnikai alapismeretek

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás (esettanulmányok, mini szerepgyakorlatok)
  10. Követelmények
  • A 2db évközi zárthelyi legalább elégséges szintű teljesítése.
  • Egy sikertelen zárthelyi pótZH-n pótolható, a sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási időszakban ismételten pótolható.
  • Az évközi teljesítmény alapján megajánlott jegyet kap a hallgató, aki ezt nem fogadja el, annak írásbeli vizsga keretében van lehetősége javítani.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Emilben egyeztetve az oktatóval
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Fischer, R.—Ury, W.—Patton, B., 1997, A sikeres tárgyalás alapjai, Budapest: Bagolyvár.

   

  Fisher, R., és Brown, S., 1997, Kapcsolatépítés a tárgyalások során, Budapest: Bagolyvár

   

  Lawson, Ken: Az eredményes tárgyalás, 2008, Budapest: Alexandra

   

  Ury, W., 1993, Tárgyalás nehéz emberekkel, Budapest: Bagolyvár.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 16
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 16
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Tanács János