Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Esztétika (Építészet, vizuális kultúra, média)

  A tantárgy angol neve: Aesthetics (architecture, visual culture, media)

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. október 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  graduális
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT419042   2/0/0/v 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://phil.philos.bme.hu/node/874
  4. A tantárgy előadója Kerékgyártó Béla
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Középiskolai művelődéstörténeti és művészeti ismeretek.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( (TárgyTeljesítve("BMEGT41V102")= igaz) VAGY Felvetel("BMEGT41V102")= igaz)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy gyakorlati példák elemzésével tárgyalja az esztétika olyan alapfogalmait mint a forma, a funkció, a stílus,  az ábrázolás, az  ízlés és a megítélés. A fő hangsúly modern és kortárs épületek és tárgyak elemzésére és megvitatására kerül, de foglalkozunk különböző művészeti ágak alkotásaival, a magas kultúra és tömegkultúra viszonyával, a művészeti intézmények és fórumok kérdéseivel valamint  a kritika jelentőségével is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Közelítések az esztétikához. Tárgy, műtárgy, épület. Példák és a félév témái

   

  2. Formák és stílusok. A tárgyaktól az épületekig: korszakok, stílusok és alkotói válaszok

   

  3. „A tárgy elnyeri formáját”: a forma fogalma, megközelítései

   

  4. A funkció. Kézművesség és technika. Tömegtermelés, szabványosítás, minőség. A modern építészet és a tárgykultúra/tárgyi környezet. A Bauhaus. Az avantgárd fogalma

   

  5. Művészet-e az építészet? Észlelés, érzékelés, tapasztalás; anyag, technika, eljárás, jelentés.

   

  6.  Képzőművészet és építészet: kortárs kapcsolatok

   

  7.  A kulturális épületek és múzeumok építésének nemzetközi trendje.  Építészet és kortárs művészet: a Ludwig Múzeum

   

  8.  Kiállításlátogatás

   

  9.  Kortárs művészet és befogadás. Közegek és műfajok sokszorozódása és keveredése. High and low. A befogadó szerepe, az ízlés problémája.

   

  10. Új technikák és formák az építészetben és a tárgytervezésben. Médium, technika, módszerek.

   

  11. Lépték, felület, ornamentika

   

  12. 04. 28.  Stratégiák és teóriák: topografikus építészet, performatív építészet/design.

   

  13. 05. 4. Összegzés, feladatmegbeszélés

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: zárthelyi

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  11. Pótlási lehetőségek Az elmaradt vagy sikertelen zárthelyi pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek 2 óra hetente a tanszéki hirdetőn kifüggesztett konzultációs időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tatarkiewicz, W., 2000,  Az esztétika alapfogalmai. Budapest: Kossuth.

  Shusterman, R., 2003, Pragmatista esztétika. A szépség megélése és a művészet újragondolása. Pozsony, Budapest: Kalligram.

   

  Belting, H.., 2006,  A művészettörténet vége. Budapest: Atlantisz

  Benjamin, W., 1968, Kommentár és prófécia. Budapest: Gondolat.

  Eco, U., 1998, A nyitott mű. Budapest: Európa .

  Ébli Gábor, 2005, Az antropologizált múzeum. Budapest: Typotex

  Picon, A., 2010,  Digital Culture in Architecture. An Introduction to Design Profession. Basel: Birkhäuser

  Zalavári József, 2008, A forma tervezése. Desingökológia. Budapest: Scolar

   

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 30
  Vizsgafelkészülés 20
  Összesen 90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Kerékgyártó Béla