Filozófia és művészet

A tantárgy angol neve: Philosophy and Art

Adatlap utolsó módosítása: 2010. október 8.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
graduális
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT411099   1/1/0/v 2  
A tantárgy tanszéki weboldala http://phil.philos.bme.hu/node/617
4. A tantárgy előadója

Kerékgyártó Béla

Bor István

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Középiskolai művelődéstörténeti és művészeti ismerete.
7. A tantárgy célkitűzése

A bevezetés jellegű előadássorozat az épített környezet és a kultúra kapcsolatát kölcsönhatásukban vizsgálja. Olyan fogalmakat és problémákat tárgyal – kultúra, nagyváros, tér, térhasználat, nyilvánosság, közterek, modern intézmények, iskola, otthon, lakás -, amelyek alapvetőek mind az épített környezet megértése, mint pedig a kulturális önértelmezés szempontjából.

E témák tárgyalásához kapcsolódva megismertetjük a hallgatókat a szakmai és kulturális tájékozódás forrásaival és amódjaival, a szellemi munka technikáival.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. Civilizáció, kultúra, épített környezet.

2. A hajléktól a városig. A modern nagyváros mint életünk kerete. A város és a városi kultúra megközelítésmódjai

3. Észlelés, tájékozódás, emlékezés, identitás

4. Tér fogalma és megközelítésmódja. Tér, terület, táj, hely.

5  városi tér használata. Területi viselkedés, tájékozódás, olvashatóság

6. Városi tér, személyiség, identitás: szövegfeldolgozás

7. A nyilvánosság intézményei és épülettípusai. Stílus és kifejezés

8. A tanulás és tudás intézményei. Iskolatípusok és épületek

9.A tanulás és tudás intézményei: a könyvtár és a múzeum. Változó feladatok, építészeti példák

10. Ház, otthon, lakás

11. A modern nagyváros lakástípusai és életformái

12. Építészet és etika: az építészet lehetőségei és az építész felelőssége

13. Félévzáró teszt és a második feladat értékelése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények

a. szorgalmi időszakban: zárthelyi

b. vizsgaidőszakban: vizsga
11. Pótlási lehetőségek

Az elmaradt vagy sikertelen zárthelyi pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek 2 óra hetente a tanszéki hirdetőn kifüggesztett konzultációs időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadás prezentációi, szöveges összefoglalások és válogatott szövegek

 

Batár Attila, 2005, Láthatatlan építészet. Budapest: Ab Ovo

Hall, Edward T.,  Rejtett dimenziók. Budapest: Gondolat

Kerékgyártó Béla (szerk.), 2004, A mérhető és a mérhetetlen. Építészeti írások a 20. századból. Budapest: Typotex

Massey, Doreen – Allen, John – Pile, Steve, 1999, City Worlds. London: Routledge

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra30
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire 10
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 30
Vizsgafelkészülés 20
Összesen 90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Kerékgyártó Béla