Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Filozófia és művészet

  A tantárgy angol neve: Philosophy and Art

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. október 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  graduális
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT411099   1/1/0/v 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://phil.philos.bme.hu/node/617
  4. A tantárgy előadója

  Kerékgyártó Béla

  Bor István

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Középiskolai művelődéstörténeti és művészeti ismerete.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A bevezetés jellegű előadássorozat az épített környezet és a kultúra kapcsolatát kölcsönhatásukban vizsgálja. Olyan fogalmakat és problémákat tárgyal – kultúra, nagyváros, tér, térhasználat, nyilvánosság, közterek, modern intézmények, iskola, otthon, lakás -, amelyek alapvetőek mind az épített környezet megértése, mint pedig a kulturális önértelmezés szempontjából.

  E témák tárgyalásához kapcsolódva megismertetjük a hallgatókat a szakmai és kulturális tájékozódás forrásaival és amódjaival, a szellemi munka technikáival.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Civilizáció, kultúra, épített környezet.

  2. A hajléktól a városig. A modern nagyváros mint életünk kerete. A város és a városi kultúra megközelítésmódjai

  3. Észlelés, tájékozódás, emlékezés, identitás

  4. Tér fogalma és megközelítésmódja. Tér, terület, táj, hely.

  5  városi tér használata. Területi viselkedés, tájékozódás, olvashatóság

  6. Városi tér, személyiség, identitás: szövegfeldolgozás

  7. A nyilvánosság intézményei és épülettípusai. Stílus és kifejezés

  8. A tanulás és tudás intézményei. Iskolatípusok és épületek

  9.A tanulás és tudás intézményei: a könyvtár és a múzeum. Változó feladatok, építészeti példák

  10. Ház, otthon, lakás

  11. A modern nagyváros lakástípusai és életformái

  12. Építészet és etika: az építészet lehetőségei és az építész felelőssége

  13. Félévzáró teszt és a második feladat értékelése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  a. szorgalmi időszakban: zárthelyi

  b. vizsgaidőszakban: vizsga
  11. Pótlási lehetőségek

  Az elmaradt vagy sikertelen zárthelyi pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek 2 óra hetente a tanszéki hirdetőn kifüggesztett konzultációs időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadás prezentációi, szöveges összefoglalások és válogatott szövegek

   

  Batár Attila, 2005, Láthatatlan építészet. Budapest: Ab Ovo

  Hall, Edward T.,  Rejtett dimenziók. Budapest: Gondolat

  Kerékgyártó Béla (szerk.), 2004, A mérhető és a mérhetetlen. Építészeti írások a 20. századból. Budapest: Typotex

  Massey, Doreen – Allen, John – Pile, Steve, 1999, City Worlds. London: Routledge

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 30
  Vizsgafelkészülés 20
  Összesen 90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Kerékgyártó Béla