Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Pénzügyi befektetések tervezése

  A tantárgy angol neve: Financial Investment Planning

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. november 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaságinformatikus szak MSc képzés

  Pénzügyi informatika szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT35M404   3/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ormos Mihály,
  4. A tantárgy előadója

  Györfi László DSc Egyetemi tanár Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Telcs András DSc Egyetemi docens Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Ajánlott: Matematikai statisztika, Pénzügyek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.code=("5N-MGAIN")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése Megismerteti a gazdasági informatikus hallgatókkal a modern tőkepiacok alapvető termékeit, a termékekhez kapcsolódó kockázatokat, azok kezelését, a termékek árazását, továbbá az alapvető befektetési/portfólió stratégiákat.  Alapvető áttekintést ad a pénzügyi idősorelemzés releváns eszközeiről.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Alapvető pénzpiaci termékek.
  2. Portfólió elmélet, CAMP.
  3. Hasznosságelmélet, optimális portfolió, a piac CAPM modellje.
  4. Az opció fogalma.
  5. Az opciók fajtái és kereskedésük.
  6. Opciók árazása.
  7. Diszkrét martingálok.
  8. A binomiális model.
  9. A Cox-Ross-Rubinstein formula.
  10. Black-Scholes formula.
  11. A tőzsdei idősorok elemzésének alapjai, sztochasztikus folyamatok.
  12. Determinisztikus modellek, simítási eljárások.
  13. Box-Jenkins modell család.
  14. ARCH, GARCH modellek.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  a. Előadásokon aktív részvétel (kiselőadás tartása). Az aláírás megszerzésének feltétele egy nagy ZH legalább elégséges megírása, anyaga az előadás.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

  c. Elővizsga: lehetséges (az oktató engedélye alapján).

  11. Pótlási lehetőségek A pótlási héten egy ZH megírása lehetséges.
  12. Konzultációs lehetőségek személyes egyeztetés alapján
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra18
  Felkészülés zárthelyire18
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés42
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Györfi László DSc Egyetemi tanár Számítástudományi és Információelméleti Tanszék