Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Üzleti és pénzügyi elemzés

  A tantárgy angol neve: Business and Financial Analytics

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. július 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaságinformatikus szak

  MSc képzés

  Gazdasági elemző informatikus szakirány

  Pénzügyi informatika szakirány



  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT35M403 0,2 3/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sebestyén Zoltán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kósa Zsuzsanna PhD

  egyetemi adjunktus

  Távközlési és Médiainformatikai Tsz.

  Dr. Ormos Mihály Ph.D.

  egyetemi docens

  Pénzügyek Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető pénzügyi és közgazdasági ismeretek, a befektetések és hitelek alapfogalmai
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.code=("5N-MGAIN")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy általános célja a vállalatok külső értékelésének elméleti megalapozása, és az erre épülő befektetési tevékenység támogatása. Ezen belül speciális témák: az értékpapírok megítélése kockázat- és megtérülés számítások alapján, portfolió elmélet. Az üzleti életben gyakran felmerülő esetek, befektetési és hitelezési szituációk és a felmerülő pénzügyi kockázatok elemzése, az irreális, és túlzottan kockázatos tranzakciós felismerése, ajánlatokat, az elfogadható kompromisszumok megtalálása.
  8. A tantárgy részletes tematikája     Vállalati mutatók a vállalat értékének és kockázatának megállapításához
      Vállalati tőkebevonás lehetséges formái, fedezeti stratégiák
      Hitel-árazás és hiteligény-értékelés, hitelek értékelő pontozása (scoring),
      Árfolyamkockázatok, hitelfelvételi kockázatok
  o    Üzleti esetpélda: beruházási számítások magas hitel-aránnyal

      Pénzügyi viselkedéstan: befektetői magatartások jellemzői,
      Nem pénzügyi befektetések jellemzői és kockázatai
      Pénzügyi befektetések, értékpapírok fajtái, értékpapír-piacok, pénzügyi piacok
      Értékpapír árazás, árkosár módszer, árfolyam előrejelzések
  o    Üzleti esetpélda elemzése: működő cég bevezetése a tőzsdére

      Kockázat megragadása, kockázat és hozam összefüggései, kockázat szétterítés, hozamkalkulálás
      Értékpapír és portfolió kiválasztás a várható megtérülések alapján
      Értékpapír-piacok jellemzői, megtérülés előrejelzése
      Portfolió elmélet, opciók és hatásuk, értékpapírok- és portfolióválogatás és elemzés,
  o    Üzleti esetpélda: Nyugdíj-előtakarékosság

      Kamatozó értékpapírok elemzése,
      Állami kötvények, ország-kockázat és infláció értékelése
      Vállalati kötvények árazása, eszköz-kosaras értékpapírok árazása
  o    Üzleti esetpélda: Vállalati kötvénykibocsátás

      Csődök előrejelzése pénzügyi modellekkel
      Komplex és adat-intenzív problémák feldolgozása és modellezése
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, interaktív kérdezési lehetőséggel
  10. Követelmények a.    A szorgalmi időszakban: 1 db. zárthelyi teljesítése.
  b.    A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga szóbeli kiegészítési lehetőséggel
  c.    Elővizsga: nincs
  d.    Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak feltétele, hogy a zárthelyi pontszámának 10 pontból legalább 4 pontot el kell érnie;

  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi pótolható a szorgalmi időszakban a pótzárthelyire meghirdetett időpontban, valamint a pótlási időszakban a meghirdetett időpontban különeljárási díj megfizetésével.
  12. Konzultációs lehetőségek Előzetes egyeztetés alapján az előadások előtt és után, valamint az előadók fogadóórájában.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Kötelező irodalom:
  -    Bodie, Kane, Marcus: Investments, Mc Graw Hill 8. edition, 2009.
  -    Magyarul is megjelent Bodie, Kane, Marcus: Befektetések,  Aula kiadó 2005.

  Ajánlott irodalom:
      T. H. Davenport, J. G. Harris: Competing on Analytics: The New Science of Winning, Harvard Business Press, 2007
      A. Kuznetsov, The complete guide to capital markets for quantitative professionals, McGraw-Hill Professional, 2006
      E. A. Helfert: Techniques of Financial Analysis: A Guide to Value Creation, Edition: 11, McGraw-Hill/Irwin, 2003
      G. T. Friedlob, L. L. F. Schleifer: Essentials of Financial Analysis, John Wiley and Sons, 2003
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 42
  Készülés előadásra 15
  Készülés gyakorlatra 0
  Készülés laborra 0
  Készülés zárthelyire 16
  Házi feladat elkészítése 0
  Önálló tananyag-feldolgozás 7
  Vizsgafelkészülés + EM 40
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kósa Zsuzsanna PhD.

  Egyetemi adjunktus

  Távközlési és Médiainformatikai Tsz.

  Dr. Ormos Mihály

  Egyetemi docens

  Pénzügyek Tanszék