Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Közgazdaságtan természettudományi szemszögből

  A tantárgy angol neve: Ecomomics from natural sciences' point of view

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. november 16.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  Közgazdaságtan Tanszék

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT30A010   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Meyer Dietmar,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.kgt.bme.hu
  4. A tantárgy előadója Meyer Dietmar egyetemi tanár Közgazdaságtan Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Mikroökonómia, Makroökonómia
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Mikroökonómia, Makroökonómia
  7. A tantárgy célkitűzése

  A modern közgazdaságtan sokféle szempontból keresi saját megközelítését és saját módszertanát. A marginalizmus egyértelműen a klasszikus fizikára emlékeztet. A Leontief-féle termelési függvényhez hasonló formalizmusok kémiai folyamatok leírására szolgálnak. Társadalmi jelenségek megértéséhez gyakran biológiai ismereteket – evolúció, populációs dinamika – használunk. Talán a játékelmélet az eddigi egyetlen olyan formalizmus, amely gazdasági kérdések tanulmányozása során, illetve ennek hatására született.

  A tárgy célja a tudomány egyetemlegességének a kimutatása. Tudománytörténeti analógiák használatával lényegesen jobban értjük majd a gazdaságtudományok gondolati kereteit, filozófiáját.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Természettudomány – társadalomtudomány

  Harvey és Quesnay: a vérkeringés és a makroökonómiai körforgás

  Gazdasági gravitáció

  Newton mechanikája, a Galilei-elv és a racionális gazdasági szereplő

  Gazdasági atomizmus

  A differenciálszámítás és a marginális forradalom

  Közgazdasági termodinamika, gazdasági entrópia

  A megfigyelés problémája: kvantumközgazdaságtan?

  Profitmaximum versus „no loss rule”: Tényleg a maximumra törekszünk?

  Neuroközgazdaságtan – a gazdasági viselkedés idegrendszeri alapjai

  Leontief és a kémia

  Játékelmélet – a közgazdaságtan módszere?

  Evolúciós közgazdaságtan

  Evolúciós játékok alkalmazása a közgazdaságtanban

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  szorgalmi időszakban:  Félévközi feladatok és  szemináriumi előadás

  11. Pótlási lehetőségek A félévközi feladat ZH formájában pótolható a 14. héten az óra időpontjában és helyén, illetve a pótlási  héten a Neptunban meghirdetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  What Use is Economic Theory?,” H. Varian (1992)

   people.ischool.berkeley.edu/~hal/Papers/theory.pdf

  Takács Dávid: A pénz (nem) boldogít (?), Közgazdasági Szemle, 2005. szeptember

   George Akerlof – Robert Shiller: Animal spirits. Campus Verlag, Framkfurt, 2009.

   Backhaus, J. G. (eds.): Evolutionary Economic Thought. Edward Elgar, Cheltemham, 2003.

   Bródy András – Martinás Katalin – Sajó Konstantin: Gazdasági és termodinamikai mérés. Közgazdasági Szemle, 1986, No. 1.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 28
  Félévközi készülés órákra 12
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 8
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 12
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Meyer Dietmar egyetemi tanár Közgazdaságtan Tanszék