Közgazdaságtan II.

A tantárgy angol neve: Economics II.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT301921 2003/04/2 2/0/0/v 2 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

I1 dr. Petró Katalin

egy. docens

GTK Közgazdaságtan Tanszék

I2 dr. Daruka Magdolna

egy. adjunktus

GTK Közgazdaságtan Tanszék

V1 dr. Vígh László

egy. docens

GTK Közgazdaságtan Tanszék

V2 dr. Meyer Dietmar

egy. tanár, tanszékvezető

GTK Közgazdaságtan Tanszék

A1 dr. Romvári Edit (angol nyelven)

egy. docens

GTK Közgazdaságtan Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

--

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

7. A tantárgy célkitűzése

A makrogazdaságban zajló folyamatok megismertetése, megértetése a mérnök hallgatókkal, különös tekintettel az állam szerepvállalására, a makrogazdaság egyensúlyára, gazdasági növekedésére, munkanélküliségre, inflációra

8. A tantárgy részletes tematikája

- Makroökonómia elemzési módszerei

- Nemzetgazdasági teljesítmény mérés és a nemzeti számlák

- Makrogazdaság klasszikus modellje

- Kormányzat szerepe és fiskális politika

- Jövedelem és kamatláb

- Háztartások és a makrogazdaság

- Vállalkozások döntései, hatásuk a makrogazdaságra (beruházási foglalkoztatási döntések)

- IS-LM modell

- Munkanélküliség és infláció

- Gazdasági növekedés

- Nyitott gazdaság és makroegyensúly

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 1 ZH

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  1. Elővizsga: a szorgalmi időszak utolsó hetében
11. Pótlási lehetőségek

A TVSZ-nek megfelelően.

12. Konzultációs lehetőségek

A tárgy előadói által heti 1 alkalommal meghirdetetett és közzétett fogadóórán.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Dr. Kerékgyártó György: Makroökonómia mérnököknek és műszaki menedzsereknek. Műegyetemi Kiadó, 2004. (megjelenés alatt)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

28

Félévközi készülés órákra

Felkészülés zárthelyire

10

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

22

Összesen

60

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Meyer Dietmar

egyetemi tanár, tanszékvezető

GTK Közgazdaságtan Tanszék

Dr. Kerékgyártó György

egyetemi tanár

GTK Közgazdaságtan Tanszék