Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Közgazdaságtan II.

  A tantárgy angol neve: Economics II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT301921 2003/04/2 2/0/0/v 2 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  I1 dr. Petró Katalin

  egy. docens

  GTK Közgazdaságtan Tanszék

  I2 dr. Daruka Magdolna

  egy. adjunktus

  GTK Közgazdaságtan Tanszék

  V1 dr. Vígh László

  egy. docens

  GTK Közgazdaságtan Tanszék

  V2 dr. Meyer Dietmar

  egy. tanár, tanszékvezető

  GTK Közgazdaságtan Tanszék

  A1 dr. Romvári Edit (angol nyelven)

  egy. docens

  GTK Közgazdaságtan Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  --

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A makrogazdaságban zajló folyamatok megismertetése, megértetése a mérnök hallgatókkal, különös tekintettel az állam szerepvállalására, a makrogazdaság egyensúlyára, gazdasági növekedésére, munkanélküliségre, inflációra

  8. A tantárgy részletes tematikája

  - Makroökonómia elemzési módszerei

  - Nemzetgazdasági teljesítmény mérés és a nemzeti számlák

  - Makrogazdaság klasszikus modellje

  - Kormányzat szerepe és fiskális politika

  - Jövedelem és kamatláb

  - Háztartások és a makrogazdaság

  - Vállalkozások döntései, hatásuk a makrogazdaságra (beruházási foglalkoztatási döntések)

  - IS-LM modell

  - Munkanélküliség és infláció

  - Gazdasági növekedés

  - Nyitott gazdaság és makroegyensúly

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 ZH

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  1. Elővizsga: a szorgalmi időszak utolsó hetében
  11. Pótlási lehetőségek

  A TVSZ-nek megfelelően.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadói által heti 1 alkalommal meghirdetetett és közzétett fogadóórán.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Kerékgyártó György: Makroökonómia mérnököknek és műszaki menedzsereknek. Műegyetemi Kiadó, 2004. (megjelenés alatt)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  22

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Meyer Dietmar

  egyetemi tanár, tanszékvezető

  GTK Közgazdaságtan Tanszék

  Dr. Kerékgyártó György

  egyetemi tanár

  GTK Közgazdaságtan Tanszék