Közgazdaságtan I.

A tantárgy angol neve: Economics I.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT301920 2003/04/2 2/0/0/v 2 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

V1 kurzus: Dr. Kurtán Lajosné

Perényi Áron

egy. docens

PhD hallgató

GTK Közgazdaságtan Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

--

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

7. A tantárgy célkitűzése

A közgazdasági gondolkodásmód, megismertetése, készség szintű elsajátítása. A mérnökök számára rendszerelméletet, módszer adása a gazdasági problémák megoldására.

8. A tantárgy részletes tematikája

- szűkösség, választás, gazdálkodás

- a piac fogalma és tényezői, Marshall kereszt

- fogyasztói döntések: fogyasztó keresleti függvénye, közömbösségi görbe, közömbösségi térkép, költségvetési egyenes, fogyasztói optimum

- a vállalat működése, rövid távú döntések és költségek. Vállalati profitmaximalizálás, fedezeti és üzembezárási pont

- tőkepiacok: profit és kamat befektetői döntések, tőke jelenértéke

- általános egyensúly – piaci kudarcok

- monopólium, oligopólium, monopolisztikus versenypiacok

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 1 ZH

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  1. Elővizsga: a szorgalmi időszak utolsó hetében
11. Pótlási lehetőségek

A TVSZ-nek megfelelően.

12. Konzultációs lehetőségek

A tárgy előadói által heti 1 alkalommal meghirdetetett és közzétett fogadóórán.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Dr. Kerékgyártó György: Mikroökonómia mérnököknek és műszaki menedzsereknek. Műegyetemi Kiadó, 2003.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

28

Félévközi készülés órákra

Felkészülés zárthelyire

10

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

22

Összesen

60

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Meyer Dietmar

egyetemi tanár, tanszékvezető

GTK Közgazdaságtan Tanszék

Dr. Kerékgyártó György

egyetemi tanár

GTK Közgazdaságtan Tanszék