Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Közgazdaságtan I.

  A tantárgy angol neve: Economics I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT301920 2003/04/2 2/0/0/v 2 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  V1 kurzus: Dr. Kurtán Lajosné

  Perényi Áron

  egy. docens

  PhD hallgató

  GTK Közgazdaságtan Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  --

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A közgazdasági gondolkodásmód, megismertetése, készség szintű elsajátítása. A mérnökök számára rendszerelméletet, módszer adása a gazdasági problémák megoldására.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  - szűkösség, választás, gazdálkodás

  - a piac fogalma és tényezői, Marshall kereszt

  - fogyasztói döntések: fogyasztó keresleti függvénye, közömbösségi görbe, közömbösségi térkép, költségvetési egyenes, fogyasztói optimum

  - a vállalat működése, rövid távú döntések és költségek. Vállalati profitmaximalizálás, fedezeti és üzembezárási pont

  - tőkepiacok: profit és kamat befektetői döntések, tőke jelenértéke

  - általános egyensúly – piaci kudarcok

  - monopólium, oligopólium, monopolisztikus versenypiacok

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 ZH

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  1. Elővizsga: a szorgalmi időszak utolsó hetében
  11. Pótlási lehetőségek

  A TVSZ-nek megfelelően.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadói által heti 1 alkalommal meghirdetetett és közzétett fogadóórán.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Kerékgyártó György: Mikroökonómia mérnököknek és műszaki menedzsereknek. Műegyetemi Kiadó, 2003.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  22

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Meyer Dietmar

  egyetemi tanár, tanszékvezető

  GTK Közgazdaságtan Tanszék

  Dr. Kerékgyártó György

  egyetemi tanár

  GTK Közgazdaságtan Tanszék