Külkereskedelem, külgazdaságtan

A tantárgy angol neve: International trade, international business

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT301178   2/0/0/v 3 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kerékgyártó György

egyetemi tanár, tanszékvezető

GTK Közgazdaságtan Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A vállalat, vállalkozás külkereskedelmi, külgazdasági tevékenysége

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

7. A tantárgy célkitűzése

A kurzus némi elméleti megalapozás után alapvetően és elsősorban a külpiacra kilépő vállalat szempontjából vizsgálja a nemzetközi üzleti tevékenységet pragmatikusan, gyakorlat-orientált módon, a konkrét teendők szintjéig.

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. A nemzetközi piacok és szereplőik. A vállalat és a külső piac
 2. A nemzetközi piacra kilépő vállalat döntéseinek típusai
 3. A piacorientációs formák és működésük sajátosságai
 4. A külkereskedelmi ügyletek fő típusai és jellemző vonásaik
 5. A külkereskedelmi ügyletek előkészítése és megkötése
 6. Fizetési technikák a nemzetközi kereskedelemben és külgazdasági tevékenységben
 7. Fuvarparitás és áruszállítás. Az INCOTERMS fuvarparitási klauzulái
 8. A külkereskedelmi ár meghatározása
 9. A külkereskedelmi ügyletek kockázatai. A kockázatok menedzselése
 10. Vámtechnikai kérdések
 11. Devizatechnikai kérdések
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium): előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 1 ZH eredményes megírása

b. A vizsgaidőszakban: vizsga

 1. Elővizsga: -
11. Pótlási lehetőségek

1 pót ZH

1 pótvizsga IV jelleggel

12. Konzultációs lehetőségek

a Közgazdaságtan Tanszéken meghirdetetett időben és helyen

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Külgazdaságtan (szerk.: Tóth Tamás). Aula Kiadó, Budapest, 1998.

Kozma Ferenc: Külgazdasági stratégia. Aula Kiadó Kft., Budapest, 2000.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

Felkészülés zárthelyire

15

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

15

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kerékgyártó György

egyetemi tanár, tanszékvezető

GTK Közgazdaságtan Tanszék