Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Külkereskedelem, külgazdaságtan

  A tantárgy angol neve: International trade, international business

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT301178   2/0/0/v 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kerékgyártó György

  egyetemi tanár, tanszékvezető

  GTK Közgazdaságtan Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A vállalat, vállalkozás külkereskedelmi, külgazdasági tevékenysége

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A kurzus némi elméleti megalapozás után alapvetően és elsősorban a külpiacra kilépő vállalat szempontjából vizsgálja a nemzetközi üzleti tevékenységet pragmatikusan, gyakorlat-orientált módon, a konkrét teendők szintjéig.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. A nemzetközi piacok és szereplőik. A vállalat és a külső piac
  2. A nemzetközi piacra kilépő vállalat döntéseinek típusai
  3. A piacorientációs formák és működésük sajátosságai
  4. A külkereskedelmi ügyletek fő típusai és jellemző vonásaik
  5. A külkereskedelmi ügyletek előkészítése és megkötése
  6. Fizetési technikák a nemzetközi kereskedelemben és külgazdasági tevékenységben
  7. Fuvarparitás és áruszállítás. Az INCOTERMS fuvarparitási klauzulái
  8. A külkereskedelmi ár meghatározása
  9. A külkereskedelmi ügyletek kockázatai. A kockázatok menedzselése
  10. Vámtechnikai kérdések
  11. Devizatechnikai kérdések
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium): előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 ZH eredményes megírása

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  1. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  1 pót ZH

  1 pótvizsga IV jelleggel

  12. Konzultációs lehetőségek

  a Közgazdaságtan Tanszéken meghirdetetett időben és helyen

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Külgazdaságtan (szerk.: Tóth Tamás). Aula Kiadó, Budapest, 1998.

  Kozma Ferenc: Külgazdasági stratégia. Aula Kiadó Kft., Budapest, 2000.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  15

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kerékgyártó György

  egyetemi tanár, tanszékvezető

  GTK Közgazdaságtan Tanszék