Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Innovatív vállalkozások indítása és működtetése

  A tantárgy angol neve: Starting and Managing Innovative Businesses

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. augusztus 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT20V100   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kövesi János,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://vallalkozz.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  A tantárgy előadói: IVIM oktatók

    


   

   

   

   Dr. Danyi Pál

   Egyetemi docens

   BME GTK MVT

  Iványi Tamás

  Egyetemi tanársegéd

  BME GTK MVT

  Egyes speciális témákban, ill. az esettanulmányokban további elismert szakemberek, meghívott vendégelőadók (gyakorló vállalkozók) nyújtanak segítséget.

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Menedzsment és közgazdasági alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja felkészíteni a hallgatókat, hogy megismerjék a sikeres innovatív vállalkozásokat (röviden: startupokat) és képesek legyenek a jövőben maguk is ilyen vállalkozásokat létrehozni. A félév során a hallgatók részletesen megismerik az innovatív vállalkozások indításához és korai működtetéséhez szükséges sikerkritériumokat, beleértve a vállalkozások fogalomrendszerét, módszertani eszközeit. A kurzus négy fontos kérdésre keres választ • Miért érdemes felkészülni vállalkozásindításra, ha bőven van álláslehetőség? (karrier kihívás) • Miért indítsunk vállalkozást egy nem túl vállalkozóbarát világban? (társadalmi kihívás) • Miért érdemes vállalkozási ismereteket szerezni, ha úgyse akarok vállalkozni? (intellektuális kihívás) • Hogyan érdemes vállalkozni, ha vállalkozni akarunk? (vállalkozói kihívás) Az órákat egyrészt oktató-vállalkozók tartják, de számos sikeres hazai vállalkozó, mint vendégelőadó is beszámol a tapasztalatairól, a piaci környezetről, a vállalkozási „létforma” kihívásairól és örömeiről A tantárgy kiegészíthető a Startup Menedzsment (BMEGT20V103) kurzus felvételével, ami az itt elhangzottakat gyakorlati órákon mélyíti el.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.Tájékoztatás a tantárgyról és bevezetés a vállalkozásokba.

  2.A vállalkozási ötletek generálása

  3.A vállalkozó és csapata

  4.Az üzleti koncepció kialakítása

  5.Felderítő Piackutatás, avagy a feltételezések igazolása

  6.Termékfejlesztés és a Lean Startup módszertan alkalmazása

  7.Marketing tervezés a vállalkozás részére

  8.A legmodernebb marketing eszközök és technikák alkalmazása

  9.A vállalkozás pénzügyei

  10.A vállalkozásindítás finanszírozása

  11.Kommunikálás, pitchelés

  12.Cégalapítás

  13.Zárthelyi dolgozat

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és csoportfeladat közös megoldása.

  10. Követelmények

  Általános szabályok

  A hallgatók a karriercéljaik és a várható munkaterhelésük figyelembevételével a kurzusban az alábbi három teljesítési lehetőség közül szabadon választhatnak:

  1. „Sunday hiker” – Annak a hallgatónak ajánljuk, aki érdeklődik a vállalkozások iránt, de nem vállalna csoportban teljesítendő, gyakorlati tapasztalatszerzéssel járó plusz munkát. Ebben az esetben a hallgató számára a félév végi összegző tanulmányi teljesítményértékelésen vesz részt a hallgató. A hallgató aktív részvétellel és (az előadás során emlékeztetőnek nevezett) házi feladatok teljesítésével (a félév során 4-8 alkalommal) további pontokat tud szerezni. Ezt a teljesítési lehetőséget bármikor, de legkésőbb az összegző tanulmányi teljesítményértékelésig (13. hét) választhatja a hallgató.
  2. ”Easy rider” – Annak a hallgatónak ajánljuk, aki: i) Érdeklődik a vállalkozások iránt, vállalkozási felkészültséggel szeretné növelni a munkahely-találási és a karrierje esélyeit. ii) Csoportmunkában (2-3 fő) végiggondolná a csapat saját ötletének fontosabb kérdéseit egy üzleti koncepcióban, prezentálná az üzleti koncepcióját két perces videóban a hallgatók, tanárok és befektetők előtt. Ebben az esetben a hallgató félév végi házi feladattal tudja teljesíteni a tárgyat. A hallgató aktív részvétellel és (az előadás során emlékeztetőnek nevezett) házi feladatok teljesítésével (a félév során 4-8 alkalommal) további pontokat tud szerezni. Ezt a teljesítési lehetőséget a 11. hétig választhatja a hallgató. Ha addig nem tud csapathoz csatlakozni, akkor a Sunday hiker teljesítésre van csak lehetősége.
  3. „Startup VIP” – Annak a hallgatónak ajánljuk, aki: i) Vállalkozni akar, vagy gyakorlati vállalkozási felkészültséget szeretne szerezni. ii) Szívesen járna be az előadásokra és töltene további heti 4-10 órát egy komoly vállalkozási elképzelés kidolgozásával, gyakorlati tapasztalat szerzésével (és nem írna ZH-t) iii) Részt venne az előadások utánra szervezett Startup VIP programban, ahol heti rendszeres műhelymunkában és csapatmunkában kidolgozná egy innovatív vállalkozási ötlet megvalósításának részleteit. A StartupVIP hallgatók opcionálisan felvehetik a 2 kredites Startup Menedzsment tárgyat (BMEGT20V103) is, amelynek teljesítése nem jelent pluszmunkát a Startup VIP program teljesítéséhez képest. Ebben az esetben a hallgató megajánlott jegyet kap a Programban való részvétele, az ott kifejtett teljesítménye alapján. Ezt a teljesítési lehetőséget a 2. hét végéig választhatja a hallgató, utána már csak a másik két teljesítési forma közül választhat.

  Teljesítményértékelési módszerek

  A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása:

  1. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg, a rendelkezésre álló munkaidő 45 perc. Az egyes teljesítményértékeléseken nincs elérendő minimális pontszám.
  2. Részteljesítmény-értékelés („előadás” aktív részvétel): fakultatív teljesítményértékelés, amely során a hallgató az órai részvételért – előre nem meghirdetett alkalmakon – pontot kap, alkalmanként 3-3 pont értékben.
  3. Részteljesítmény-értékelés („emlékeztető” házi feladat): fakultatív teljesítményértékelés, amely során a hallgató úgynevezett 1 oldalas emlékeztető megírásáért és határidőre való beküldéséért alkalmanként 3-3 pont értékben pluszpontot kaphat.
  4. Részteljesítmény-értékelés („easy rider” házi feladat): fakultatív teljesítményértékelés, amely során a hallgató több féléves feladatot végez el és azt időben beküldi, ez az összegző tanulmányi teljesítményértékelést kiválthatja. Ezt a feladatot a hallgatók csoportosan végzik el. A teljesítendő feladatok: a) Egy vállalkozási ötlet strukturált végiggondolása 2-3 fős csoportmunka keretében és az ötlet üzleti koncepciójának elkészítése a www.vallalkozasindito.hu weboldalon található online „e-Tervező” eszköz felhasználásával. b) Két perces vállalkozásbemutató videó elkészítése és feltöltése. A video a záró StartupVIP Pitch versenyen levetítésre kerül.
  5. Részteljesítmény-értékelés („Startup VIP” aktív részvétel): fakultatív teljesítményértékelés, amely során a hallgató a meghirdetett, a Startup Menedzsment tárgyhoz tartozó (BMEGT20V103) workshopokon részt vesz és az ott kiírt feladatokat megfelelő színvonalon teljesíti. Ezt a feladatot a hallgatók csoportosan végzik el. A feladatok teljesítéséhez a Moodle-ban található Útmutatók (ezek tartalmazzák a magyarázatokat) és a feltöltéshez szolgáló Segédletek nyújtanak nélkülözhetetlen segítséget. A részfeladatok teljesítéséről a hallgatók visszajelzést kapnak az oktatói csapattól, amelyet a további munkájuk és a végleges anyagok összeállítása során érdemes figyelembe venni. Tudunk olyan csapatokról az elmúlt évek versenyzői közül, akik további segítséget kaptak a zsűri befektető tagjaitól, a Startup VIP tanár-mentoraitól, illetve ingyen munkahelyet kaptak ötletük további kidolgozásához a Demola csarnokban.

  Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részaránya a minősítésben

  • összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 100%
  • részteljesítmény-értékelés („előadás” aktív részvétel): 15%
  • részteljesítmény-értékelés („emlékeztető” házi feladat): 15%
  • összesen: 130%

  Vizsgaelemek részaránya a minősítésben

  • :

  Érdemjegy-megállapítás


  %
  Jeles91-100
  Jeles85–90
  75–85
  Közepes62,5–75
  Elégséges50–62,5
  Elégtelen0-49
  11. Pótlási lehetőségek

  1) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető. Ennek része a csoportos házi feladat lezárását jelentő csapatok közötti versenyen való kötelező részvétel. 2) A csoportos házi feladatot az év során megalakuló csoportoknak minden héten kötelező elkészíteniük a megfelelően ütemezett haladás érdekében, annak elmaradását a későbbi hetekben pótolhatják illetve nem megfelelő színvonalú teljesítés esetén javíthatják. 3) Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés a félév során egyszer pótolható, illetve javítható órarendi időpontban. A javítás során a később megszerzett pontszámot vesszük figyelembe.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal egyénileg megbeszélve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Elhangzott tananyag és diák, amelyek a tantárgyhoz kapcsolódó Moodle oldalról az előadások után letölthetők. A Moodle oldalon megtalálható vállalkozási esetpéldák, és más oktatási segédanyagok. - Curriculum and slides can be downloaded from the Moodle page related to the subject after the lectures. Moodle has business case studies and other educational resources.
  • https://edu.gtk.bme.hu
  • Vecsenyi J., Petheő A.: Vállalkozz okosan!, HVG Kiadó, 2017. (ajánlott olvasmány) – (recommended material)
  • A www.vallalkozasindito.hu portál módszertani segédletei. - Methodological materials of the www.vallalkozasindito.hu portal.
  • További letölthető oktatási segédletek. - Additional downloadable educational materials.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra26
  Félévközi készülés órákra felkészülés az összegző teljesítményértékelésre egyénileg, ill. az "easy rider" házi feladat elkészítése csapatban28
  emlékeztető házi feladat elkészítése6
  Összesen60
    
    
    
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Danyi Pál, egyetemi docens MVT
  Egyéb megjegyzések

  A tantárgy weboldala: IVIM weblap