Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Innovatív vállalkozások indítása és működtetése

  A tantárgy angol neve: Starting and Managing Innovative Businesses

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. február 11.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT20V100   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kövesi János,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://vallalkozz.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  A tantárgy előadói: IVIM oktatók

  Dr. Vecsenyi János

  Professor emeritus

  BCE, BME

  Dr. Bérces Roland

  Egyetemi docens

  BME GTK ÜTI MVT

   Dr. Danyi Pál

   Egyetemi docens

   BME GTK ÜTI MVT

  Bedzsula Bálint

  Egyetemi tanársegéd

  BME GTK ÜTI MVT

  Egyes speciális témákban, ill. az esettanulmányokban további elismert szakemberek, meghívott vendégelőadók (gyakorló vállalkozók) nyújtanak segítséget.

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Menedzsment és közgazdasági alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  Bővebb, aktuális információk: IVIM weboldala

   

  A tantárgy célkitűzése

  Ez a kurzus azoknak szól, akik úgy gondolják, hogy a VÁLLALKOZÁS egy lehetséges karrierpálya a további életükben, ami jelentheti egy saját vállalkozás indítását, vagy meglévő kisvállalkozásban, közép-, vagy akár nagyvállalatban új kezdeményezések megvalósítását.

  Ez a kurzus arról szól, hogy hogyan lehet egy saját vállalkozást létrehozni, vagy mások vállalkozásában egy új üzleti lehetőség kiaknázását elérni.

  Meggyőződésünk ugyanis, hogy a vállalkozási tevékenység tanulható, a szükséges tudás és készség tapasztalati tanulással fejleszthető, és csoportmunkával kiegészíthető.

  Célunk az, hogy a hallgatók:

  • felkészüljenek egy innovatív vállalkozás indítására, a gyakorlatban is hasznosítható, rendszerezett vállalkozási ismeretek megismerésével, készségek fejlesztésével és gyakorlásával
  • tájékozódási pontokat és gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek karriercéljaik meghatározásához:
   • A jövendő vállalkozók (wannabe entrepreneurs), akik az izgalmas, bár bizonytalan utat akarnak választani, felkészüljenek arra, hogy előbb vagy utóbb saját vállalkozást indítsanak és sorsukat saját kezükbe véve, álláskeresőkből állásteremtők legyenek.
   • Az alkalmazott vállalkozók (intrapreneurs), akik biztosabb úton akarnak járni, felvértezve az itt szerzett vállalkozói tudással, készségekkel és tapasztalatokkal keressenek olyan céget, ahol alkalmazottként ugyan, de kiélhetik vállalkozási képességeiket a cég kockázatára.
   • Az útkereső kíváncsiak (drifters), akik a kurzus során felismerhetik, hogy a vállalkozói pálya az ő útjuk-e vagy sem.

   

  3 az 1-ben kurzus

  A hallgatók karriercéljaik és a várható munkaterhelés figyelembevételével az alábbi három program közül szabadon választhatnak:

  1. EASY HIKER”. Annak a hallgatónak ajánljuk aki:

  i)    Érdeklődik a vállalkozások iránt.

  ii)   Egy egyszerű, félév végi zárthelyi dolgozat megírásával szeretne kreditet szerezni.

  iii)  Nem vállalna csoportban teljesítendő, gyakorlati tapasztalatszerzéssel járó plusz munkát.

   

  1. EASY RIDER”. Annak a hallgatónak ajánljuk aki:

  i)   Komolyabban érdeklődik a vállalkozások iránt.

  ii)  Félévközi munkával szeretne kreditet és megajánlott jegyet szerezni, felmentést kapva a ZH megírása alól.

  iii)  Csoportmunkában végiggondolná a csapat saját ötletének fontosabb kérdéseit egy üzleti koncepcióban, prezentálná pár percben az eredményeket a hallgatók, tanárok és befektetők előtt.

   

  1. STARTUP DRIVER” Annak a hallgatónak ajánljuk aki:

  i)    Vállalkozni akar, vagy vállalkozási felkészültséget szeretne szerezni

  ii)  Szívesen járna be az előadásokra és töltene további heti 2-4 órát egy komoly vállalkozási elképzelés kidolgozásával, gyakorlati tapasztalat szerzésével (és nem írna ZH- t)

  iii)  Részt venne az előadások után rendszeres konzultáción, műhelymunkában, csapatmunkában kidolgozná egy innovatív vállalkozási ötlet megvalósításának részleteit  (IVIM+ StartupVIP program) vagy egy üzleti probléma megoldását (IVIM+Demola Program). 

   

  8. A tantárgy részletes tematikája Aktuális tematika, a félév beosztása: IVIM tematika

  - Miért, hogyan, mit a vállalkozásról?
  - A vállalkozási ötletek generálása
  - Az üzleti koncepció kialakítása: igény és kínálat
  - Az üzleti koncepció kialakítása: működési képességek, vállalkozói csapat
  - Az üzleti koncepció kialakítása: üzleti és pénzügyi modell
  - A vállalkozói csapat összeállítása
  - Termékfejlesztés és LeanStartup
  - A vállalkozásindítás finanszírozása
  - Alapítás
  - Elevator Pitch verseny
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és csoportfeladat közös megoldása.

  10. Követelmények

  Aktuális követelmények: IVIM követelmények 

  1.„EASY HIKER”
  A követelmény a félév végén egy zárthelyi dolgozat megírása a 13. oktatási héten.A félév során a meghívott vendégek előadásain való részvétellel és az előadásaikról készített rövid összefoglalók megírásával plusz pontok szerezhetők. (jelenlét: 3 pont, összefoglaló 3 pont, de maximum 30 pont) A plusz pontokat a ZH eredményéhez hozzáadjuk.

  Érdemjegy - Pontszám
  elégtelen(1): 0 – 39
  elégséges (2): 40 – 54
  közepes (3): 55 – 69
  jó (4): 70 – 84
  jeles (5): 85 – 100

  2. „EASY RIDER”
  A hallgatók számára a zárthelyi dolgozat alól felmentés és megajánlott jegy szerezhető az összes alábbi (a+b) részfeladat teljesítésével:
  a.) Egy vállalkozási ötlet végiggondolása 3-5 fős csoport munka keretében és az ötlet Üzleti Koncepció Térképének elkészítése
  b.) Az ötlet és az üzleti koncepció bemutatása öt percben a befektetőkből és az oktatókból álló zsűri előtt a félév végi “Üzleti koncepció Elevator Pitch Verseny” keretében.
  Az Elevator Pitch verseny első három csapatának minden tagja – a zh megírása nélkül –megajánlott jeles (5) osztályzatot kap a tárgyból. A versenyen induló többi csapat minden tagja – a zh megírása nélkül – automatikusan megajánlott jó (4) osztályzatot kap a tárgyból.
  Azok a versenyen megajánlott 4-est szerzett hallgatók, akik a félév során 10 pont értékben megírták az 1. pontban említett összefoglalókat, a versenyteljesítményük figyelembe vételével az oktatók döntése alapján jelest is kaphatnak. A verseny menetéről bővebb tájékoztatást az előadáson nyújtunk.
  A versenyen résztvevők használhatják a www.vallalkozasindito.hu magyar nyelvű illetve a www.startmybusiness123.com angol nyelvű honlapot. Ugyancsak ajánlható számukra az MIT-n Bill Aulet által kifejlesztett metodika www.disciplinedentrepreneurship.com honlapja és annak online eszköztára (http://www.detoolbox.com/). Ez az eszköz egy olyan eljárást ajánl segítségül, amely lépésről-lépésre végigvezet egy új vállalkozás alapos előkészítésének útján.
  A feladatok teljesítéséhez a Moodle-ban található Útmutatók (ezek tartalmazzák a magyarázatokat) és a feltöltéshez szolgáló Segédletek nyújtanak nélkülözhetetlen segítséget.
  A részfeladatok teljesítéséről a hallgatók visszajelzést kapnak az oktatói csapattól, amelyet a további munkájuk és a végleges anyagok összeállítása során érdemes figyelembe venni. Tudunk olyan csapatokról az elmúlt évek versenyzői közül, akik további segítséget kaptak a zsűri befektető tagjaitól, illetve ingyen munkahelyet kaptak ötletük további kidolgozásához a Demola inkubátorban.

  3. „STARTUP DRIVER”
  A hallgatók választhatnak a kurzust kiegészítő StartupVIP programban vagy a vállalati Demola projektben való részvétel között. A résztvevők számára a követelmények a következők: Egy ötlet / projekt megvalósítása, dokumentálása és bemutatása a megbízónak. Érdemjegy a projekt megbízó/mentor javaslata alapján, megajánlott jó (4) vagy jeles (5).
  Az Startup VIP és a vállalati Demola projektekről bővebb tájékoztatást az előadáson nyújtunk, útmutatójuk az IVIM Moodle oldalán elérhető.

  11. Pótlási lehetőségek

  A TVSz szerint.

  A zárthelyi dolgozat pótlási és javítási lehetősége a 14. oktatási héten az előadás időpontjában.

  Az otthoni feladat különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak végéig adható

  le késedelmesen.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal egyénileg megbeszélve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A kötelező irodalom:

  • Vecsenyi János (2009): Kisvállalkozások indítása és működtetése. Perfekt. Budapest
  • Az előadásokon elhangzottak.

  Ajánlott irodalom:

  • Béza Dániel és társai (2007) Kisvállalkozások finanszírozása Perfekt kiadó, Budapest.
  • Bojár Gábor (2005) Graphi-sztori. Egy magyar mini-multi története HVG könyvek, Budapest.
  • Michael E. Gerber (1995, 2006) A vállalkozás mítosza. Miért sikertelen a legtöbb induló vállalkozás, és mit kell tennünk a saját üzletünk érdekében? Bagolyvár Könyvkiadó.
  • Jonas Ridderstrále - Kjell A. Nordström (2003) Funky Business. A tehetség táncoltatja a tőkét. KJK-Kerszöv.
  • Richard Greensted (1996) Hogyan indítsunk saját vállalkozást és maradjunk talpon az első évben. Bagolyvár Könyvkiadó;
  • George F. Hemingway-Bálint András (2004): Vállalkozástan a gyakorlatban, AULA, Budapest.
  • Rekettye Gábor (2008) Kisvállalati marketing.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra6
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Vecsenyi János

   

  Egyetemi tanár

   

  BCE, Kisvállalkozás-fejlesztési Központ

   

  Dr. Bérces Roland

   

  Egyetemi adjunktus

   

  BME GTK ÜTI MVT

   

  Bedzsula Bálint

   

  gyakornok 

   

  BME GTK ÜTI MVT

   

  Egyes speciális témákban, ill. az esettanulmányokban további elismert szakemberek, meghívott vendégelőadók (gyakorló vállalkozók) nyújtanak segítséget.

   

  Egyéb megjegyzések

  A tantárgy weboldala: IVIM weblap