Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Vállalatgazdaságtan

  A tantárgy angol neve: Corporate Economics

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. július 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés
  Vállalatirányítási informatika szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT20M401 2,4 3/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sebestyén Zoltán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Intézet:

  Kövesi János CSc

  Egyetemi tanár

  Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

  Kelemen Tamás

  Egyetemi tanársegéd

  Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Általános gazdasági és gazdálkodási ismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy legfontosabb célja egy olyan szemlélet kialakítása, melynek segítségével a hallgatók átlátják, és megértik egy vállalat felépítését és működését. Cél továbbá bemutatni az egyes vállalati funkciók tevékenységi és felelősségi területeit, valamint a közöttük lévő információs kapcsolatokat, melyek segítségével a vállalat vezetői és tulajdonosai valós képet kaphatnak a vállalat pillanatnyi teljesítményéről.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1.    Az innovációs folyamatok menedzselésének problémái a vállalati gazdálkodásban. A termék-életgörbe alapján meghatározott innovációs stratégiák a termék és szolgáltatásportfolió optimalizálása érdekében.
  2.    Vállalati innovációs stratégiák, és azok vállalat specifikus kombinációi. Az innovációs projektek elhatárolása a vállalati rutintevékenységektől.
  3.    Logisztikai alapfolyamatok a vállalat működésében, és szerepük a vevőkiszolgálás eredményességében és potenciális fejlesztésében.
  4.    Beszerzési – termelési és értékesítési folyamatok hatása a vállalat gazdasági eredményeire.
  5.    A tevékenységalapú költségszámítás szerepe a vállalati költségstruktúra finomításában és ennek informatikai követelményei.
  6.    A vállalati folyamatok fejlesztése a lean szemlélet segítségével. Lean folyamatok támogatása ERP rendszerek segítségével.
  7.    A termelési és logisztikai folyamatok összehangolásának lehetőségei a vállalkozás jövedelemtermelő képességének növelése érdekében.
  8.    Kihelyezett vállalati folyamatok, tranzakciós költségek, kockázat, outsourcing lehetőség.
  9.    Középméretű vállalkozások standardizálható folyamatrendszere, erre épülő moduláris vállalatirányítási rendszerek: termelő vállalatok, szolgáltató vállalatok különbsége.
  10.    Nagyvállalati jellegzetességek: piaci erő kihasználása, innovációs erő, érdekérvényesítés a szabályozásban, vevői alkupozíciók.
  11.    Tudás-intenzív vállalkozások jellegzetességei: tudás-összesítő folyamatok szerepe.
  12.    Piaci és árazási politikák kialakítása az informatikai termékek piacán. Termék vs szolgáltatás?
  13.    Cégcsoportok összefüggései, hol van a vállalat határa? Virtuális cégek.
  14.    Összefoglalás
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények a.    A szorgalmi időszakban:  
  A szorgalmi időszakban: egy nagy ZH. ami tudástesztből, és számítási feladatból áll.
  Az aláírás megszerzésének feltétele a ZH vagy a pót ZH vagy a pót pót ZH elégséges szintű megírása.
  b.    A vizsgaidőszakban: elégséges írásbeli vizsga, ami kifejtendő tételre adott válaszból és feladatmegoldásból áll.
  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy lehetőséget biztosítunk, és további egy lehetőséget a pótlási időszakban.
  12. Konzultációs lehetőségek A tárgy előadójával személyesen egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Kötelező irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, Aula Kiadó, 2001
  Kelemen Tamás: Vállalatgazdaságtan segédlet
  Ajánlott irodalom:
  M.E. Porter Versenystratégiák (HBS 1980 Magyar fordításban…), M.E. Porter: Versenyelőnyök (HBS 1985 Magyar fordításban…
  Kaplan-Norton: Balanced Scorecard, KJK Kerszöv, Budapest 2004
  Kaplan R. S., Cooper R.: Költség & Hatás, Panem, Budapest, 2001
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 42
  Készülés előadásra 15
  Készülés gyakorlatra 0
  Készülés laborra 0
  Készülés zárthelyire 16
  Házi feladat elkészítése 0
  Önálló tananyag-feldolgozás 7
  Vizsgafelkészülés + EM 40
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Intézet:

  Kövesi János CSc

  Egyetemi tanár

  Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

  Kelemen Tamás

  Egyetemi tanársegéd

  Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék