Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Projektmenedzsment

  A tantárgy angol neve: Project Management

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. szeptember 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Gazdaságinformatikus szak
  MSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT20M400 2 2/0/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sebestyén Zoltán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Intézet:

  Sebestyén Zoltán PhD

  Egyetemi docens

  Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

  Kelemen Tamás

  Egyetemi tanársegéd

  Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  KépzésLétezik("5N-MGAIN") VAGY KépzésLétezik("5N-M7") VAGY KépzésLétezik("5N-M8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Nincs

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja megismertetni a projektmenedzsmenttel kapcsolatos definíciókat és módszereket. A kurzus nagy hangsúlyt fektet a szoftveres megoldások megismertetésére. A tantárgy a projektet egyrészt, mint az egyedi gyártás, illetve egyedi szolgáltatások nyújtásának szervezési és irányítási eszközét, másrészt a termelő- és szolgáltató-rendszereben gyakran előforduló projektek (termékfejlesztés, folyamat-átalakítás, stb.) lebonyolításának szervezési technikáját értelmezi.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.    Projektmenedzsmenttel kapcsolatos alapvető definíciók. Fázisok jellemzői (rész megvalósíthatósági tanulmányok, lobbitérkép stb.). Projektéletciklus és a termékéletciklus kapcsolata (életciklus szerinti elemzés).
  2.    Legfontosabb módszertanok felépítése (PMBoK, PRINCE2). Folyamatok, folyamatcsoportok. Főbb dokumentumok: projektalapító okirat, előzetes projektterjedelem-leírás, projektmenedzsmentterv. BPM dialektusok, folyamatmodellezés.
  3.    Szoftver-életciklus modellek és szoftverfejlesztési módszertanok.
  4.    Szereplők, szerepek. Emberi erőforrás menedzsment eszközei:  tevékenység-felelős mátrix, készség-szaktudás adatbázis.
  5.    Hálóelméleti alapok. Alapvető gráfelméleti algoritmusok összefoglalása.
  6.    Munkalebontási szerkezet, függőség meghatározása; megelőzési és követési listák, listák átalakítása címkézési technikával.
  7.    Háló rajzolásának szabályai és technikája, dinamizálása és elemzése. Legfontosabb paraméterek (TPT, S, TF, FF, IF, CF) kiszámítása. Sztochasztikus elemeket, döntési pontokat és összetettebb logikai pontokat tartalmazó speciális hálók.
  8.    Idő- és költségbecslés alapjai. Modell paraméterezése.
  9.    Nyomon követés (Earned Value Management, Earned Schedule). Erőforrás elemzés.
  10.    Kockázat: kvalitatív és kvantitatív kockázatelemzés. Szerződéstípusok. Versenyeztetés. Projektportfólió-menedzsment: definíció, lépések, rangsorolás, iroda szerepe.
  11.    Számítógépes gyakorlat – a tanultak alkalmazása.
  12.    Számítógépes gyakorlat – a tanultak alkalmazása.
  13.    Számítógépes gyakorlat – a tanultak alkalmazása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban: két 45 pontos zárthelyi és egy 10 pontos esettanulmány kidolgozása és előadása. A félévközi jegy követelménye a két zárthelyi mindösszesen jobb, mint 50%-os teljesítése és a féléves eredménybe beszámító 10 pontos esettanulmány legalább 20%-os teljesítése. Az esettanulmány eredménye csak az adott félévben érvényes. Ponthatárok: 50,63,76,90.
  11. Pótlási lehetőségek A félév során egy sikertelen zárthelyi dolgozat egyszeri pótlására van lehetőség.
  12. Konzultációs lehetőségek A tárgy előadójával személyesen egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom •    Görög M.: Bevezetés a projektmenedzsmentbe, Budapest, Aula Kiadó, 1999.
  •    Hajdu M. és Klafszky E.: Hálós tervezési technikák az építések tervezésében és irányításában, Budapest, Műegyetemi Kiadó, 1994.
  •    Hajdu M. és Bőszin Gy.: Felhasználói kézikönyv a ProjectDirector 3.xx verziókhoz, M-Store System Kft,. 2002.
  •    Lockyer, K.: és Gordon J.: Projektmenedzsment és hálós tervezési technikák, Budapest, Kossuth Kiadó, 2000.
  •    Meredith, R és  Mantel, S., J.: Project Management: A Managerial Approach, Wiley, 2005.
  •    Nicholas, J. M.: Project Management for Business and Engineering, Butterworth-Heinemann, 2004.
  •    Uyttewaal E.: Dynamic Scheduling With Microsoft Project 2002: The Book by and for Professionals, J. Ross Publishing, 2003.
  •    Verzuh, E.: Projektmenedzsment, Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, 2006.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 28
  Készülés előadásra 14
  Készülés gyakorlatra 0
  Készülés laborra 0
  Készülés zárthelyire 9
  Házi feladat elkészítése 16
  Önálló tananyag-feldolgozás

  23 

  Vizsgafelkészülés + EM 0
  Összesen 90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Intézet:

  Sebestyén Zoltán PhD

  Egyetemi docens

  Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék