Vállalatgazdaságtan I.

A tantárgy angol neve: Business Economics I.

Tantárgykód: GT20A006

A tantárgyhoz nincs feltöltve adatlap.