Marketing

A tantárgy angol neve: Marketing

Adatlap utolsó módosítása: 2009. január 28.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT20A002   2/0/0/f 2  
4. A tantárgy előadója Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens, Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék, ÜTI
Dr. Vasné Egri Magdolna, Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék, ÜTI
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető közgazdasági ismeretek
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Kötelező előtanulmányi rend nincs. Témaütközés nincs.
7. A tantárgy célkitűzése Bemutatni a marketing fejlődésének szakaszait, a marketingorientált vállalat megkülönböztető jellemzőit, valamint a marketingmenedzsment fő feladatait. Megismertetni a modern marketing új irányzatait. Bemutatni a marketing-információrendszer funkcióit és alkotóelemeit. Részletesen megtárgyalni a marketingstratégia és taktika lépéseit. Feltárni a fogyasztói és az ipari piac marketing jellemzőit, döntési folyamatait és az azt meghatározó tényezőket. A marketindöntések keretén belül külön rávilágítani a termék-, ár-, értékesítési- és a kommunikációs politika fő kérdéseire és korszerű marketing eszközeire.
8. A tantárgy részletes tematikája A marketing alapfogalmai
A marketing információs rendszer elemei és jellemzői
Vállalati stratégia - marketingstratégia
A fogyasztói piac jellemzői, a fogyasztói magatartás vizsgálata
A szervezeti/ipari piac és a szervezeti beszerzői magatartás
Termékpolitika
Árpolitika
Értékesítéspolitika
Kommunkációs politika
Online marketing
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.
10. Követelmények A tárgy évközi jeggyel zárul. A félév folyamán két zh dolgozat megírására kerül sor. Az első zh 25, a második 75%-kal számít a félévi jegybe. Az elégséges évközi jegyhez a két dolgozatnál 50% elérése szükséges.
11. Pótlási lehetőségek

A két zh-ból egy pótolható, az utolsó órán. A pótlás javítási lehetőséget is magában foglal. Azok a hallgatók, akik egyik dolgozatot sem írtak meg, nem pótolhatnak. Azok számára, akiknek az utolsó órán megírt pótlás sem sikerült, vagy nem éltek ezzel a lehetőséggel, további pótlási lehetőség nincsen.

12. Konzultációs lehetőségek Az oktatók meghirdetett fogadóórájában, illetve e-mailen előre egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Vágási Mária szerk.(2007): Marketing stratégia és -menedzsment, Alinea Kiadó, és az előadások anyagai
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire18
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Vasné Dr. Egri Magdolna, egyetemi docens