Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Marketing

  A tantárgy angol neve: Marketing

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. január 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT20A002   2/0/0/f 2  
  4. A tantárgy előadója Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens, Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék, ÜTI
  Dr. Vasné Egri Magdolna, Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék, ÜTI
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető közgazdasági ismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Kötelező előtanulmányi rend nincs. Témaütközés nincs.
  7. A tantárgy célkitűzése Bemutatni a marketing fejlődésének szakaszait, a marketingorientált vállalat megkülönböztető jellemzőit, valamint a marketingmenedzsment fő feladatait. Megismertetni a modern marketing új irányzatait. Bemutatni a marketing-információrendszer funkcióit és alkotóelemeit. Részletesen megtárgyalni a marketingstratégia és taktika lépéseit. Feltárni a fogyasztói és az ipari piac marketing jellemzőit, döntési folyamatait és az azt meghatározó tényezőket. A marketindöntések keretén belül külön rávilágítani a termék-, ár-, értékesítési- és a kommunikációs politika fő kérdéseire és korszerű marketing eszközeire.
  8. A tantárgy részletes tematikája A marketing alapfogalmai
  A marketing információs rendszer elemei és jellemzői
  Vállalati stratégia - marketingstratégia
  A fogyasztói piac jellemzői, a fogyasztói magatartás vizsgálata
  A szervezeti/ipari piac és a szervezeti beszerzői magatartás
  Termékpolitika
  Árpolitika
  Értékesítéspolitika
  Kommunkációs politika
  Online marketing
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.
  10. Követelmények A tárgy évközi jeggyel zárul. A félév folyamán két zh dolgozat megírására kerül sor. Az első zh 25, a második 75%-kal számít a félévi jegybe. Az elégséges évközi jegyhez a két dolgozatnál 50% elérése szükséges.
  11. Pótlási lehetőségek

  A két zh-ból egy pótolható, az utolsó órán. A pótlás javítási lehetőséget is magában foglal. Azok a hallgatók, akik egyik dolgozatot sem írtak meg, nem pótolhatnak. Azok számára, akiknek az utolsó órán megírt pótlás sem sikerült, vagy nem éltek ezzel a lehetőséggel, további pótlási lehetőség nincsen.

  12. Konzultációs lehetőségek Az oktatók meghirdetett fogadóórájában, illetve e-mailen előre egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Vágási Mária szerk.(2007): Marketing stratégia és -menedzsment, Alinea Kiadó, és az előadások anyagai
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire18
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Vasné Dr. Egri Magdolna, egyetemi docens