Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Marketing

  A tantárgy angol neve: Marketing

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. április 18.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT20A002   2/0/0/f 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala https://edu.gtk.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

  Dr. Kelemen-Erdős Anikó  egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető közgazdasági ismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Kötelező előtanulmányi rend nincs. Témaütközés nincs.
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a menedzsmenttudományok egyik szakterületét jelentő marketingmenedzsment korszerű elméleteit, üzleti modelljeit és alkalmazható eszközeit. A tárgy külön hangsúlyt fektet arra, hogy rámutasson a műszaki és a piaci tudás integrálásának szerepére a mérnöki döntésekben, különös tekintettel az innovációra. Kiemeli, hogyan segíthetik a marketinginformációk, a piaci- és vevőismeret az innovációs kockázat csökkentését, hogyan járulhatnak hozzá az új termékek, s ezáltal a vállalat sikeréhez.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  A marketing alapkoncepciói
  A vállalat piaca
  Stratégiai tervezés és a marketingstratégia
  Fogyasztói piac és vásárlói magatartás
  A marketinginformáció-rendszer
  Termékpolitika
  Árpolitika
  Az értékesítési rendszer
  Marketingkommunikáció
  Szervezeti beszerzés
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.
  10. Követelmények
  A tanulási eredmények értékelése két évközi írásbeli teljesítménymérés (összegző tanulmányi teljesítményértékelés). 1. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: A két írásbeli teljesítményméréssel max. 100 (50-50) pont szerezhető. A minimum követelmény a két dolgozatból együttesen 50 pont megszerzése. 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a hallgatók az órai részvételért és aktivitásért maximum 7 pontot kaphatnak.
  11. Pótlási lehetőségek

  1) Az egyes évközi teljesítményértékelésekhez nem tartozik egyenkénti minimumkövetelmény, a két zárthelyi dolgozat mindegyike pótolható az előre pótlásként meghirdetett időpontban a szorgalmi időszak folyamán a meghirdetett beosztás szerint. 2) A két zh összesen 100 pontos (egyenként 50-50 pontos). A pótlás javítási lehetőséget is magában foglal. Azok számára, akiknek a pótlás sem sikerült, vagy nem éltek ezzel a lehetőséggel, további pótlási lehetőség nincsen.

  12. Konzultációs lehetőségek Az oktatók meghirdetett fogadóórájában, illetve e-mailen előre egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  Vágási M. (szerk.): Marketing stratégia és menedzsment. Alinea Kiadó, Budapest 2007 (magyar kurzus) Kotler, Ph. - Armstrong, G. (2016). Principles of Marketing. 16th ed. Global ed. Pearson (angol kurzus)
  Online segédanyagok, előadások prezentációi
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra-
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása16
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Szalkai Zsuzsanna, egyetemi docens