Tárgyalástechnika a mérnöki menedzsmentben A2

A tantárgy angol neve: Negotiation In Engineering Management A2

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT209429   2/0/0/v 2 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kőrösi Mária

e. adjunktus

GTK, IMVT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

-

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

nincs

7. A tantárgy célkitűzése

A piacorientált üzleti világban való biztonságos mozgáshoz új gondolkodási és cselekvési módra van szükség. A sokrétű együttműködéshez nélkülözhetetlen: a széles látókör, a humán háttérműveltség, a hatékony és vonzó kapcsolatteremtés, a tárgyalási készség és képesség magabiztos tudása és kezelése.

Különösen fontos azonban a menedzseri eszköztár mesterfogásainak ismerete (így: a kapcsolat- és légkörteremtés, a tárgyalási stratégiák és taktikák, stb.) és gyakorlata.

A tantárgy mindezek tudatosítását, érvényesülését és érvényesítését segíti. Segíti továbbá a hallgatókat hivatásuk és szakmájuk gyakorlásában, így a résztvevők saját valós, vélt és/vagy akart menedzserei, vezetői képességeiket kontrollálhatják, szembesíthetik és fejleszthetik.

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. Személyi fejlesztés, - hatékony “beruházás”, A rátermettség kamatoztatása. Az emberi erőforrás megújításának szükségessége.
 2. Marketing-szemlélet, de hogyan?! Szemléletmód/változás a menedzsmentben. Érdek és kényszer az emberi értékek megbecsülésében, és fejlesztésében.
 3. Emberismeret. Pszichológia és individualitás. Formális- és nem-formális viszonyok. Az előítéletek és csapdái. A gesztusok szerepéről.
 4. A kommunikáció illemtana. Személyiség, karakter, vérmérséklet. Empátia és intuíció. Az emóció fontossága. A dialóguskultúra.
 5. Kapcsolatteremtés, légkörteremtés, de hogyan? Ki az én emberem? - a manipuláció. Az érzelmi fegyver és a benne rejlő lehetőségek.
 6. A párbeszéd (az un. követő- és a független típusú) irányítása. Beszéd, hang, hangsúly, orgánum. A kérdezés(ek) technikája. Az érvelés(ek) csapdái.
 7. Üzleti tárgyalás: milyen pozícióból? Bevált és új trükkök. Az argumentum(ok) és az argumentáció szerepéről. A meggyőzés pszichológiai tényezői.
 8. Az eredményes üzleti tárgyalás alapjai, feltételei. Tárgyalási fázisok, területek. A kreativitás és a megújulás feltételei.
 9. A tárgyalás előkészítése, felépítése, kikerülhetetlen szakaszai I.
 10. A tárgyalás előkészítése, felépítése, kikerülhetetlen szakaszai II.
 11. Az időbeosztás. A kérdezés(ek) technikájáról. Ki kezdje és ki fejezze be a tárgyalást.
 12. Profi szakmai önéletrajz leírva és elmondva!
 13. Viselkedéskultúra. Magatartástudomány, műveltség.
 14. A cég és intézmény képviselete. Az image. Öltözködés, viselkedés (inkább tartás!) és a protokoll.
 15. Kultúrák és tárgyalási stílusok. Földrajzi gondolkodás szükségessége.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

labor foglalkozás

10. Követelmények

A tárgy a félév végén vizsgával zárul.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. Kotler, Philip: Marketing management, Műszaki Könyvkiadó, 1991.
 2. Schumacher, Ernst F.: A kicsi szép, KJK, 1991.
 3. Peters, T. J. Waterman, R. H.: A siker nyomában, KJK, 1986.
 4. Fromm, Erich: A szeretet művészete, Háttér Kiadó, 1993.
 5. Ancsel Éva: Az ember mértéke vagy a mérték hiánya, Kossuth, 1982.
 6. Dr. Kőrösi Mária: Tárgyalástechnikai ismeretek a menedzsmentben, pontosan a magyar menedzsmentben, KLZ Bt., 1996.
 7. Aronson, Eliot: A társas lény, KJK, 1992.
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kőrösi Mária

e.adjunktus

GTK, IMVT