Gazdasági és megbízhatósági elemzések

A tantárgy angol neve: Economic and Reliability Analyses

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT209302   2/0/0/v 2 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kövesi János

e.tanár

GTK, IMVT

Dr. Andor György

e.adjunktus

GTK, IMVT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

-

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

nincs

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a gazdasági vállalkozások kockázat és hozam elemzési technikáival. Különös hangsúlyt helyezünk a beruházási döntéshozatalra, valamint a gépcsere problémák megbizhatóságelméleti alapokra épülő elemzésére.

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. Gazdasági vállakozások


 2. Beruházási döntéshozatal kockázatos környezetben
 3. Kamatszámítások, diszkontálások


 4. A kockázat és a hozam kapcsolata.
 5. Összehasonlitó elemzések


 6. A megbizhatóságelmélet alapjai: A műszaki megbizhatóság értelmezése és matematikai modellezése megbizhatóságalapú termelésirányitási stratégiák.
 7. Alapvető gazdasági számítások.
 8. A minőség és megbizhatóság kapcsolatrendszere. A megbizhatóság szerepe a korszerű minőségügyi rendszerekben (ISO 9000, TQM).
 9. Gépcsereproblémák elemzése megbizhatóságelméleti alapokon. Megbizhatóság-költségelemzések. Tartossági jellemzők optimalizálása.


 10. Total Productive Maintenance. A teljeskörű hatékony karbantartás (TPM) eszközrendszere. A berendezések tartós veszteségforrásai. A rendszerhatékonyság mérése a műszaki megbízhatóság, a teljesítményfaktor és a minőségi faktor alapján.
 11. Érzékenységvizsgálat.
 12. Számítógépes szimulációk a kockázat és a gazdaságosság elemzésére.


 13. Esettanulmányok


 14. Esettanulmányok
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

tantermi előadás

10. Követelmények

A tárgy a félév végén vizsgával zárul. A félév során a számonkérés két alkalommal zárthelyi formájában történik. A vizsgára bocsátás feltétele a két zárhelyi dolgozat sikeres megírása. A félév során kiosztásra kerülü esettanulmányok feldolgozása előnyt jelent a vizsgán.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. Kövesi J.: Kockázat és megbízhatóság
 2. BME, 1998 (egyetemi jegyzet)

 3. Kövesi J.-Andor Gy.: Gazdasági és megbízhatósági elemzések
 4. BME, 1999 (egyetemi jegyzet)

 5. Termelőberendezések megbízhatóságalapú karbantartása (szerk. Kövesi J.)

BME, Mérnöktovábbképző Intézet, 1991

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kövesi János

e.tanár

GTK, IMVT

Dr. Andor György

e.adjunktus

GTK, IMVT