Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Gazdasági és megbízhatósági elemzések

  A tantárgy angol neve: Economic and Reliability Analyses

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT209302   2/0/0/v 2 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kövesi János

  e.tanár

  GTK, IMVT

  Dr. Andor György

  e.adjunktus

  GTK, IMVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a gazdasági vállalkozások kockázat és hozam elemzési technikáival. Különös hangsúlyt helyezünk a beruházási döntéshozatalra, valamint a gépcsere problémák megbizhatóságelméleti alapokra épülő elemzésére.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Gazdasági vállakozások


  2. Beruházási döntéshozatal kockázatos környezetben
  3. Kamatszámítások, diszkontálások


  4. A kockázat és a hozam kapcsolata.
  5. Összehasonlitó elemzések


  6. A megbizhatóságelmélet alapjai: A műszaki megbizhatóság értelmezése és matematikai modellezése megbizhatóságalapú termelésirányitási stratégiák.
  7. Alapvető gazdasági számítások.
  8. A minőség és megbizhatóság kapcsolatrendszere. A megbizhatóság szerepe a korszerű minőségügyi rendszerekben (ISO 9000, TQM).
  9. Gépcsereproblémák elemzése megbizhatóságelméleti alapokon. Megbizhatóság-költségelemzések. Tartossági jellemzők optimalizálása.


  10. Total Productive Maintenance. A teljeskörű hatékony karbantartás (TPM) eszközrendszere. A berendezések tartós veszteségforrásai. A rendszerhatékonyság mérése a műszaki megbízhatóság, a teljesítményfaktor és a minőségi faktor alapján.
  11. Érzékenységvizsgálat.
  12. Számítógépes szimulációk a kockázat és a gazdaságosság elemzésére.


  13. Esettanulmányok


  14. Esettanulmányok
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  tantermi előadás

  10. Követelmények

  A tárgy a félév végén vizsgával zárul. A félév során a számonkérés két alkalommal zárthelyi formájában történik. A vizsgára bocsátás feltétele a két zárhelyi dolgozat sikeres megírása. A félév során kiosztásra kerülü esettanulmányok feldolgozása előnyt jelent a vizsgán.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Kövesi J.: Kockázat és megbízhatóság
  2. BME, 1998 (egyetemi jegyzet)

  3. Kövesi J.-Andor Gy.: Gazdasági és megbízhatósági elemzések
  4. BME, 1999 (egyetemi jegyzet)

  5. Termelőberendezések megbízhatóságalapú karbantartása (szerk. Kövesi J.)

  BME, Mérnöktovábbképző Intézet, 1991

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kövesi János

  e.tanár

  GTK, IMVT

  Dr. Andor György

  e.adjunktus

  GTK, IMVT