Emberi erőforrásmenedzsment A1

A tantárgy angol neve: Human Resource Management A1

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT209212   2/0/0/v 2 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gyökér Irén

e.docens

GTK, IMVT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

-

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

nincs

7. A tantárgy célkitűzése

Az emberi erőforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek lehetővé teszik a munkaszervezetekben dolgozó emberek hatékony vezetését, irányítását. A tárgy célja, hogy a résztvevők jobban megértsék az emberi erőforrás jelentőségét, a humán menedzsment alapkérdéseit, a vezetők és beosztottak magatartását a munkakörnyezetben, valamint a kialakítható humán stratégiákat és mindenek előtt az alkalmazható módszereket és azok hatásait. Az emberi erőforrás menedzsment tárgy épít a szervezeti magatartás és a stratégiai menedzsment ismereteire.

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. Bevezetés az EEM témakörébe. A menedzsment funkciói, a menedzsment tudomány fejlődése, az emberi erőforrások tükrében, kapcsolódó tudományterületek.
 2. Az emberi erőforrás speciális jellege, a humán/személyzeti menedzsment funkció történeti fejlődése. Az EEM alapmodellje, a tevékenység alapfeladata, eszközei, eredményei és befolyásoló tényezői.
 3. Az EEM –t megalapozó szervezeti viselkedési ismeretek áttekintése. Az emberek megítélésének problémai. A motiváció.
 4. Az EEM stratégiája. A stratégiai vezetés alapjai. A vállalati stratégia és az emberi erőforrás stratégia összefüggései. Az EE stratégia jellemzői. Humán stratégia és politika.
 5. Az EEM kulcstevékenységei. Az EE tervezése, a tervezés fázisai. Munkaerő-tervezés. A munkaerő szükséglet és kínálat előrejelzése, akciótervek készítése.
 6. Munkakörelemzés folyamata. módszerei. A munkakör tervezése. Specializáció, rotáció, munkakör-bővítés. A munkakör elemzés eredményei: a munkaköri leírás és a munkaköri specifikáció.
 7. Munkakör értékelés. A munkakör értékelésértékelés alapjai, módszerei, szempontjai, Munkakör elemzés és a munkakör értékelés kapcsolata. Standardok és mintamunkakörök.
 8. Teljesítményértékelés - teljesítménymenedzsment. Az értékelés céljai, emberi és szervezeti igények. Az értékelés dimenziói, szintjei, kritériumai és folyamata.
 9. Az EE fejlesztése. A fejlesztési igények meghatározása. a fejlesztés módszerei.
 10. Az EE fejlesztése. A fejlesztési igények meghatározása, a fejlesztés módszerei. Menedzsmentfejlesztés. Karriertervezés.
 11. Munkaerő biztosítás - toborzás. A toborzás folyamata, forrásai és módszerei. Fejvadászok és más humán erőforrás cégek szerepe a vállalati munkaerő biztosításban.
 12. Munkaerő biztosítás - munkaerő-kiválasztás. Interjúk, tesztek. Alkalmazás. Bérezés, juttatások - motiváció. Bérek struktúrája, versenyképessége. Ösztönzési rendszerek.
 13. Konfliktusok a szervezetben. Fegyelem és elbocsátás. Az "Outplacement" szolgáltatás.
 14. Munkaügyi kapcsolatok rendszere. Munkavállalói szervezetek. Kollektív tárgyalások.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

tantermi előadás

10. Követelmények

Félév közben az előadásokon való aktív részvéte, az egyes témákból kiadott egyéni és csoport feladatok teljesítése. Az év közben elkészített önálló dolgozatok a vizsga eredményét javíthatják.

A vizsgára való felkészülést a félév végén kiadott ellenőrző kérdések kiadásával segítjük.

A tárgy írásbeli vizsgával zárul. A vizsga két részből áll: az első rész tesztjellegű kérdéseket tartalmaz a tananyag egészéből, a második rész egy esszé elkészítése.

A megfelelés szintje 60%.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. Gyökér I.: Humánerőforrás menedzsment, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.
 2. Farkas - Karolinyi - Poór: Személyzeti/emberi erőforrásmenedzsment, Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1994
 3. Kiss Pál: Humán erőforrás menedzsment, Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány, Gödöllő, 1994.
 4. Torrington - Hall: Personnel Management, A New Approach, Prentice Hall (UK), 1995.
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gyökér Irén

e.docens,

GTK, IMVT