Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Minőségmenedzsment A2

  A tantárgy angol neve: Quality Management

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT205217   2/0/0/v 2 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Erdei János

  e.adjunktus

  GTK, IMVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEGT201213" , "jegy" , _ ) >1

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a minőségmenedzsment alapjaival. Áttekintést kapnak a minőségügyi rendszerek fejlődési szakaszairól és a vezetői döntésekhez szükséges mélységben megismerik a TQM és a vállalati minőségügyi rendszerek (ISO 9000) alapjait. Megismerkednek továbbá a minőségmenedzsment rendszerek különböző formáival. alapvető módszereivel és technikáival.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. A minőségmenedzsment fejlődésének fontosabb szakaszai és jellemzői.
  2. Minőségfilozófiák, minőségiskolák (USA, Japán, Nyugat-Európa).
  3. A menedzsment rendszerek és a minőségrendszerek kapcsolata
  4. A minőségbiztositási rendszerek áttekintése ( ISO 9000, QS 9000, HACCP, ISO 14000 )
  5. A vállalati minőségügyi rendszerek alapjai (ISO 9000:1994 ; ISO 9000:2000).
  6. A Total Quality Management alapelveinek összefoglalása.
  7. A TQM A TQM vezetési filozófia alkalmazási lehetőségei, azonosságok és eltérések a termelő és nem termelő szervezetekben és folyamatokban.
  8. A vevőközpontúság alapjai és módszerei. A vevő azonosítása. A vevők elvárásainak meghatározása. A vevők megértését szolgáló módszerek.
  9. A vevőközpontúság módszerei. QFD, Benchmarking.
  10. A folyamatos javítás elve és módszerei. A kulcsfontosságú folyamatok azonosítása. A folyamatos javítás módszereinek áttekintése (hat lépés, PDCA....). A teljesítmények mérése.
  11. A folyamatos javítás módszerei
  12. A dolgozók felhatalmazásának és bevonásának elve és módszerei. A vezető szerepe a TQM rendszerekben. A team munka alapjai. Az oktatás és képzés szerepe és módszerei.
  13. A vállalati minőségügyi rendszerek, az ISO és TQM rendszerek összehasonlítása
  14. A TQM és ISO rendszerek bevezetési módszerei és tapasztalatai. A minőségügyi rendszerek értékelésének módszerei.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  tantermi előadás

  10. Követelmények

  A tárgy írásbeli vizsgával zárul. A hallgatók a tantárgy témaköreiből dolgozatot készíthetnek, amely eredménye a vizsgán megfelelt hallgató vizsgajegyét javíthatja.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. A.R. Tenner – I.J. De Toro : Teljes körű minőségmenedzsment TQM, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1997.
  2. J.E. Ross : Total Quality Management, St. Lucie Press, Delray Beach, 1993.
  3. A.R. Tenner – I.J. De Toro : Total Quality Management, Addison Wesley, 1993.
  4. Perry L. Johnson: ISO 9000- Hogyan feleljünk meg az új nemzetközi szabványoknak Panem- McGraw Hill., 1997.
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Erdei János

  e.adjunktus