Mérnöki gazdaságtan A2

A tantárgy angol neve: Engineering Economics A2

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT204588 8 4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Andor György

Egyetemi adjunktus

GTK, IMVT

Ormos Mihály

Doktorandusz

GTK, IMVT

Szabó Balázs

Egyetemi tanársegéd

GTK, IMVT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A tárgy előkövetelménye, hogy a hallgató sikeres vizsgákkal rendelkezzen az alábbi tárgyakból:

 • Mikroökonómia
 • Makroökonómia
7. A tantárgy célkitűzése

A mérnöki gazdaságtan tantárgy f magában foglalja a klasszikus pénzügyek, a vállalati pénzügyek és a makró-pénzügyek témakörét. Foglalkozik az aranystandard-rendszer, a hitelpénzrendszer és az infláció témakörével, valamint a bankrendszerek jellemzésével mind elméleti, mind pedig gyakorlati megközelítésben. A vállalati pénzügyek fejezet a vállalatok pénzügyeit mérnöki szemléletben mutatja meg. Bemutatja hogyan használjuk fel a pénzügyi elméletet gyakorlati problémák megoldására, valamint rávilágít azokra a tényekre és tudományos eredményekre, amelyeket a vállalati pénzügyeket tanulóknak el kell sajátítaniuk. A hallgatók a gyakorlatban mutathatják meg, hogyan birkóznak meg rutinszerű feladatokkal.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • A pénzügyi rendszer és a pénzügyi piacok.
 • A pénz kialakulásától a moderm pénzig. A pénz megjelenése. A pénzhelyettesek megjelenése.
 • A modern pénz. A kereskedelmi bankok tevékenysége. A modern pénz megjelenése, a pénztömeg meghatározása. A modern pénz teremtésének módja. Pénzteremtés a bankrendszer egészében.
 • A pénzügyi politika. A pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban. A gazdaság és a pénzügyi rendszer. A pénzügyi piac és a pénzügyi rendszer.
 • Pénzügyi közvetítő intézmények a pénzügyi rendszerben. A közvetett és a közvetlen finanszírozás összehasonlítása. A közvetett tőkeáramlást biztosító intézmények
 • Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Kötvények. Részvények.
 • Értékpapírpiacok. A pénzügyi rendszer és a pénzügyi piacok fogalma. A pénzügyi piac eszközei a pénzügyi piacok csoportosítása.
 • A tőzsdéről általában. A tőzsde fogalma és lényege. A tőzsdék fajtái. A tőzsde gazdálkodása, a tőzsde, mint nonprofit szervezet.
 • A tőzsde mint információs centrum. A tőzsdei árfolyam fogalma, típusai. Tőzsdei indexek.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

tantermi előadás

10. Követelmények

A tárgy a félév végén szóbeli vizsgával zárul. A félév során a számonkérés két alkalommal zárthelyi formájában történik. Egy sikertelen zárthelyi dolgozat pótlására az utolsó tanítási héten alkalmat biztosítunk. A vizsgára bocsátás kritériuma a két sikeres zárthelyi dolgozat megírása. A sikertelen vizsgák pótlására további vizsgaalkalmakat biztosítunk, melyen a félévi vizsgajegy megszerezhető. A félév során kiosztott esettanulmányok feldolgozása nem mentesíti a szerzőjét a vizsga alól, de előnyt jelent a vizsgán.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. Brealey/Mayers: Modern Vállalati Pénzügyek, NcGraw-Hill, 1995.
 2. Kerekes, M. – Kertész, M. – Nagy, Cs. – Petti, Cs. – Varga, T.: Pénzügyi piacok, Saldo, 1998.
 3. Losonczi, Cs. – Magyar, G.: Pénzügyek a gazdaságban, Rendhagyó kézikönyv, Juvent, 1995.
 4. Meir Khon: Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok, Osiris Kiadó, 1998.
 5. Ormos, M. – Szabó, B.: Pénzügyek alapjai, egyetemi jegyzet, 1999.
 6. Tőzsdei szakvizsga felkészítő, Közép-Európai Brókerképző Alapítvány, negyedik kiadás, 1998.
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Andor György

Egyetemi adjunktus

GTK, IMVT

Ormos Mihály

Doktorandusz

GTK, IMVT

Szabó Balázs

Egyetemi tanársegéd

GTK, IMVT