Termelésmenedzsment A1

A tantárgy angol neve: Production Management A1

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT204403   2/0/0/f 2 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Romhányi Gábor

e.adjunktus

GTK, IMVT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

-

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

nincs

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja bemutatni a termelési folyamatok alaptulajdonságait, valamint a termelési feladatok tervezéséhez és azok hatékony végrehajtásához szükséges legalapvetőbb módszereket. A tárgy a termelő és szolgáltató rendszerek törvényszerűségeit egyaránt vizsgálja. Bemutatja a termelési feladat előrejelzésétől, az erőforrások biztosításán át a készletezésig valamennyi fontos termeléstervezési és irányítási részfeladatot. A tananyag tárgyalása a gyakorlati alkalmazás szempontjait helyezi előtérbe, így minden témakörnél az elméleti ismereteket esettanulmányok segítenek gyakorlati környezetbe helyezni.

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. A termelésmenedzsment feladata és funkciói. A termelési folyamatok osztályozása. A termék életgörbe és a termelési folyamat kapcsolata. A termelési folyamatok osztályozása az anyagáram fajtája szerint.
 2. A vásárlási módszerek és gyártási gyártási módszerek kapcsolata. Gyártási rendszerek. A tömegszerűség fogalma és összefüggései.
 3. Az előrejelzési módszerek osztályozása. Az idősor modellek csoportosítása. Előrejelzés mozgó átlaggal, exponenciális simítással.
 4. Trenddel és szezonalítással rendelkező igény előrejelzése.
 5. Az előrejelzés kauzális módszerei. Előrejelzés lineáris regresszióval. Az előrejelzési hiba értékelése.
 6. A kapacitásszámítás alapösszefüggései. A kapacitás és a gyártási költségek kapcsolata. Rövidtávú kapacitás elemzés számításai. A kapacitással kapcsolatos hosszú távú döntések elemzése.
 7. A termelésszervezés feladatai és módszerei. A termelés előkészítés bizonylatai.
 8. A termeléstervezés matematikai modelljei. A lineáris programozás alkalmazása termeléstervezésnél.
 9. Gazdaságos tételnagyság számítások. Mennyiséggel összefüggő árkedvezmény figyelembevétele. Érzékenységvizsgálat.
 10. A termeléskövetés feladatai és módszerei. A minőségbiztosítás fogalma és folyamatai a termelésben.
 11. A készletgazdálkodás alapfogalmai. A készletezési rendszerek és jellemző költségei. Folyamatos készletvizsgálat és periodikus készletvizsgálat.
 12. A feltétételi folyamatok vizsgálata: karbantartási rendszerek és gyártóeszköz ellátás.
 13. A termelésmenedzsment informatikai folyamatai és területei. Kapcsolódásai a vállalati információs rendszerhez.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

tantermi előadás

10. Követelmények

A tárggyal kapcsolatos évközi követelmény az előadások rendszeres látogatása és az esettanulmányok feldolgozása során az aktív részvétel. A félév végi írásbeli vizsga feladatmegoldásból áll, amely az elsajátított ismeretek kreatív alkalmazását kívánja.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. Jánoki – Kocsis: Számítógépes termelésirányítás, Műszaki Könyvkiadó. Budapest
 2. Kocsis József: Termelésirányítás, Mérnöktovábbképző jegyzet
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Romhányi Gábor

e.adjunktus

GTK, IMVT