Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Termelésmenedzsment A1

  A tantárgy angol neve: Production Management A1

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT204403   2/0/0/f 2 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Romhányi Gábor

  e.adjunktus

  GTK, IMVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja bemutatni a termelési folyamatok alaptulajdonságait, valamint a termelési feladatok tervezéséhez és azok hatékony végrehajtásához szükséges legalapvetőbb módszereket. A tárgy a termelő és szolgáltató rendszerek törvényszerűségeit egyaránt vizsgálja. Bemutatja a termelési feladat előrejelzésétől, az erőforrások biztosításán át a készletezésig valamennyi fontos termeléstervezési és irányítási részfeladatot. A tananyag tárgyalása a gyakorlati alkalmazás szempontjait helyezi előtérbe, így minden témakörnél az elméleti ismereteket esettanulmányok segítenek gyakorlati környezetbe helyezni.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. A termelésmenedzsment feladata és funkciói. A termelési folyamatok osztályozása. A termék életgörbe és a termelési folyamat kapcsolata. A termelési folyamatok osztályozása az anyagáram fajtája szerint.
  2. A vásárlási módszerek és gyártási gyártási módszerek kapcsolata. Gyártási rendszerek. A tömegszerűség fogalma és összefüggései.
  3. Az előrejelzési módszerek osztályozása. Az idősor modellek csoportosítása. Előrejelzés mozgó átlaggal, exponenciális simítással.
  4. Trenddel és szezonalítással rendelkező igény előrejelzése.
  5. Az előrejelzés kauzális módszerei. Előrejelzés lineáris regresszióval. Az előrejelzési hiba értékelése.
  6. A kapacitásszámítás alapösszefüggései. A kapacitás és a gyártási költségek kapcsolata. Rövidtávú kapacitás elemzés számításai. A kapacitással kapcsolatos hosszú távú döntések elemzése.
  7. A termelésszervezés feladatai és módszerei. A termelés előkészítés bizonylatai.
  8. A termeléstervezés matematikai modelljei. A lineáris programozás alkalmazása termeléstervezésnél.
  9. Gazdaságos tételnagyság számítások. Mennyiséggel összefüggő árkedvezmény figyelembevétele. Érzékenységvizsgálat.
  10. A termeléskövetés feladatai és módszerei. A minőségbiztosítás fogalma és folyamatai a termelésben.
  11. A készletgazdálkodás alapfogalmai. A készletezési rendszerek és jellemző költségei. Folyamatos készletvizsgálat és periodikus készletvizsgálat.
  12. A feltétételi folyamatok vizsgálata: karbantartási rendszerek és gyártóeszköz ellátás.
  13. A termelésmenedzsment informatikai folyamatai és területei. Kapcsolódásai a vállalati információs rendszerhez.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  tantermi előadás

  10. Követelmények

  A tárggyal kapcsolatos évközi követelmény az előadások rendszeres látogatása és az esettanulmányok feldolgozása során az aktív részvétel. A félév végi írásbeli vizsga feladatmegoldásból áll, amely az elsajátított ismeretek kreatív alkalmazását kívánja.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Jánoki – Kocsis: Számítógépes termelésirányítás, Műszaki Könyvkiadó. Budapest
  2. Kocsis József: Termelésirányítás, Mérnöktovábbképző jegyzet
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Romhányi Gábor

  e.adjunktus

  GTK, IMVT