Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergia szolgáltatás menedzsment

  A tantárgy angol neve: Public Electricity Service Management

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT204097   2/0/0/v 2.5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tóth Judit

  e.adjunktus

  GTK, IMVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektrotechnikai alapismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókkal a villamosenergia-szolgáltatás piacorientáltságát és azt a szemléletváltást, hogy miként értelmezhető a villamosenergia, mint termék és szolgáltatás, valamint azt az alapvető mélyreható változást, annak adaptiv kezelését, amit a külföldi tőke általi privatizáció eredményezett a magyar gazdaságban.

  A szintetizált, formális ismeretek megtanitása mellett lényeges a hallgatók számára az informális rendszer, a szakmai kapcsolatrendszer, a szakterületi kommunikáció kiépitése a tárgy keretében.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. A villamosenergia szerepe a gazdaságban. A villamosenergia a termelésben és a szolgáltatásokban.
  2. A villamosnergia marketing.
  3. A villamosnergia szolgáltatás stratégiai menedzsmentje.
  4. A villamosenergia mint termék és szolgáltatás.
  5. A villamosenergia szolgáltatás minősége és megbizhatósága.
  6. A villamosenergia piac, a verseny, a piacképesség. A liberalizáció.
  7. Verseny a szolgáltatásban, a szolgáltatások védelmének lehetősége, szolgáltatás-stratégiák.
  8. Az ügyfél a szolgáltatásban.
  9. Az ügyfél mint vevő- külső ügyfél. Az ügyfél mint résztvevő- belső ügyfél.
  10. Az ügyfél/fogyasztó döntési szempontjai, módszerei.
  11. A munkaerő mint erőforrás a Villamosenergia-szolgáltatásban.
  12. A munkajellemzők és az emberi képességek illesztése.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy előadásokon kerül ismertetésre, stúdiószerű mühelymunka jelleggel, amikhez szervesen kapcsolódnak a különféle szakmaterületi helyszini bemutatók, élő esettanulmányok.

  A tárgy okatatásának módszere az elmélet bemutatása mellett a feladatmegoldás és az esettanulmányok feldolgozása.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: egy házi feladat elkészitése, aminek elfogadása a vizsgárabocsátás feltétele.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tanszéki syllabus

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tóth Judit

  e. adjunktus

  GTK, IMVT