Környezetkultúra

A tantárgy angol neve: Environment Culture

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT201211   2/0/0/v 2 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tóth Judit

e.adjunktus

GTK, IMVT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A tárgy maga jelent interdiszciplináris ismereteket a rendszerszemléletű mérnöki problémamegoldáshoz.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

nincs

7. A tantárgy célkitűzése

Megismertetni a hallgatókat a környezetkultúra elméletével, gyakorlatával, legfontosabb területeivel, szintjeivel és összefüggéseivel. A tantárgy szintetizált ismeretrendszert nyújt a hallgatóságnak és szemléletet is kiván formálni.

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. Az ember és a technika "térben és időben".
 2. Kommunikáció a környezetben.
 3. Az ember és a technikai produktum (termék/szolgáltatás) kapcsolata.
 4. A termék az innovációs erőtérben.
 5. A környezetkultúra funkcionális, esztétikai, gazdasági szempontjai.
 6. A formatervezés (ipariforma-művészi forma).
 7. Környezettervezés: termelés/szolgáltatás a településeken, munkahelyi környezet, családi-háztartási környezet.
 8. Funkció és forma, anyag és szerkezet, arány és kompozició, szindinamika, stilus.
 9. Munka-, szabadidő-, gazdálkodási-, fogyasztói kultúra alapjai.
 10. Az ember-tevékenység-környezet rendszerek tervezésének általános elvei, modell-közelités. (Villamosipari vonatkozási esettanulmányok)
 11. Az ember és a termék/gép információfogadó, információátadó, információmegőrző és információ-feldolgozó képesssége.
 12. Gazdaságosság, piacképesség. (Példákon keresztül).
 13. A természeti, a technikai és a társadalmi környezet harmoniája, egyensúlya.
 14. Az arculattervezés, mint a harmónia biztosításának eszköze.
 15. Alkotástechnikai módszerek.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az elméleti ismeretek bemutatása mellett konkrét feladatmegoldásokon keresztül kivánja a komplex mérnöki gondolkodásra ráirányitani a hallgatók figyelmét. A mérnököknek nem elegendő csak a műszaki megoldással foglalkozni, hanem annek a szükebb és tágabb környezetét is tanulmányozni szükséges ahhoz, hogy létre lehessen hozni az ember-termék-környezet harmoniáját, egyensulyát. Enélkül a vevők/fogyasztók igényeit érdemi módon kielégiteni nem lehet.

A tárgy előadásokon kerül ismertetésre stúdiószerű műhelymunka jelleggel, amikhez szervesen kapcsolódnak különféle helyszineken szakmaterületi bemutatók.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: egy házi feladat elkészítése, aminek elfogadása a vizsgárabocsátás feltétele.

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga és a házi feladat prezentációja

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. Aronson, Elliot: A társas lény, KJK, Bp. 1987.
 2. Bánki M. Csaba: Az agy évtizedében, Biográf, 1994.
 3. Csaba György szerk.: A modern ember biológiai paradoxonja, Medicina Kiadó Bp., 1989.
 4. Hebb, Donald O.: A pszichológia alapkérdései, Gondolat-Trivium, Bp. 1994.
 5. Hoffmann Istvánné : Otthon, család, háztartás, Agricola, Bp. 1992.
 6. Kleineisel János: A forma hatalma, Móra Könyvkiadó, Bp. 1994.
 7. Menyhay Imre: Vezetés, nevelés, neurózis, AULA Kiadó Kft., BKE, Bpl, 1995.
 8. Nemcsics Antal: Színdinamika, Akadémia Kiadó, Bp. 1990.
 9. Tóth Judit
 10. Vidor Ferenc: Az építészeten innen és túl, Gyors JELENTÉS Kiadó Kft, 1994.
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tóth Judit

e.adjunktus

GTK, IMVT