Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Környezetkultúra

  A tantárgy angol neve: Environment Culture

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT201211   2/0/0/v 2 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tóth Judit

  e.adjunktus

  GTK, IMVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tárgy maga jelent interdiszciplináris ismereteket a rendszerszemléletű mérnöki problémamegoldáshoz.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókat a környezetkultúra elméletével, gyakorlatával, legfontosabb területeivel, szintjeivel és összefüggéseivel. A tantárgy szintetizált ismeretrendszert nyújt a hallgatóságnak és szemléletet is kiván formálni.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Az ember és a technika "térben és időben".
  2. Kommunikáció a környezetben.
  3. Az ember és a technikai produktum (termék/szolgáltatás) kapcsolata.
  4. A termék az innovációs erőtérben.
  5. A környezetkultúra funkcionális, esztétikai, gazdasági szempontjai.
  6. A formatervezés (ipariforma-művészi forma).
  7. Környezettervezés: termelés/szolgáltatás a településeken, munkahelyi környezet, családi-háztartási környezet.
  8. Funkció és forma, anyag és szerkezet, arány és kompozició, szindinamika, stilus.
  9. Munka-, szabadidő-, gazdálkodási-, fogyasztói kultúra alapjai.
  10. Az ember-tevékenység-környezet rendszerek tervezésének általános elvei, modell-közelités. (Villamosipari vonatkozási esettanulmányok)
  11. Az ember és a termék/gép információfogadó, információátadó, információmegőrző és információ-feldolgozó képesssége.
  12. Gazdaságosság, piacképesség. (Példákon keresztül).
  13. A természeti, a technikai és a társadalmi környezet harmoniája, egyensúlya.
  14. Az arculattervezés, mint a harmónia biztosításának eszköze.
  15. Alkotástechnikai módszerek.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az elméleti ismeretek bemutatása mellett konkrét feladatmegoldásokon keresztül kivánja a komplex mérnöki gondolkodásra ráirányitani a hallgatók figyelmét. A mérnököknek nem elegendő csak a műszaki megoldással foglalkozni, hanem annek a szükebb és tágabb környezetét is tanulmányozni szükséges ahhoz, hogy létre lehessen hozni az ember-termék-környezet harmoniáját, egyensulyát. Enélkül a vevők/fogyasztók igényeit érdemi módon kielégiteni nem lehet.

  A tárgy előadásokon kerül ismertetésre stúdiószerű műhelymunka jelleggel, amikhez szervesen kapcsolódnak különféle helyszineken szakmaterületi bemutatók.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: egy házi feladat elkészítése, aminek elfogadása a vizsgárabocsátás feltétele.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga és a házi feladat prezentációja

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Aronson, Elliot: A társas lény, KJK, Bp. 1987.
  2. Bánki M. Csaba: Az agy évtizedében, Biográf, 1994.
  3. Csaba György szerk.: A modern ember biológiai paradoxonja, Medicina Kiadó Bp., 1989.
  4. Hebb, Donald O.: A pszichológia alapkérdései, Gondolat-Trivium, Bp. 1994.
  5. Hoffmann Istvánné : Otthon, család, háztartás, Agricola, Bp. 1992.
  6. Kleineisel János: A forma hatalma, Móra Könyvkiadó, Bp. 1994.
  7. Menyhay Imre: Vezetés, nevelés, neurózis, AULA Kiadó Kft., BKE, Bpl, 1995.
  8. Nemcsics Antal: Színdinamika, Akadémia Kiadó, Bp. 1990.
  9. Tóth Judit
  10. Vidor Ferenc: Az építészeten innen és túl, Gyors JELENTÉS Kiadó Kft, 1994.
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tóth Judit

  e.adjunktus

  GTK, IMVT