Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Menedzsment A3

  A tantárgy angol neve: Management A3

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT201208   2/0/0/f 2 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Tóth Judit

  e. adjunktus

  GTK, IMVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókkal a termék-előállítással, a szolgáltatással összefüggő alapvető gazdasági, szociológiai, pszichológiai, ergonómiai és ipariforma tervezési ismeretekkel összefüggő menedzsment feladatokat, módszereket, technikákat. A tárgy interdiszciplináris ismereteket kíván nyújtani és szemléletet formálni.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. A termék és a szolgáltatás kiterjesztett értelmezése.
  2. A mikro- és makrogazdasági rendszer. A privatizáció szükségessége és gyakorlata Magyarországon.
  3. A vevő és a vállalkozó, valamint a piac, a verseny a gazdasági rendszerben.
  4. A vállalkozások jogi keretei.
  5. A vállalkozás filozófiája és küldetése. A vállalkozás stratégiájának tervezése és összetevői.
  6. Modellezés a menedzsmentben. A menedzsment módszerei és eszköztára.
  7. Az üzleti terv felépítése és készítése.
  8. Az ipariforma tervezés szerepe a vállalkozásban. Az egyedi arculattervezés összetevői és folyamata.
  9. Az ergonómia szerepe a műszaki tervezésben.
  10. A minőség értelmezése. A TQM tartalma és alkotóelemei.
  11. A szervezet, mint minőség. Szervezeti formák. Szervezeti egyensúly.
  12. Vezetés, szervezés - menedzsment. Vezetői követelmények. Vezetési modellek.
  13. Párbeszéd a nyilvánossággal. A reklám, a PR feladata és jelentősége.
  14. Esetjáték. (Csoportos műhelymunka.)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy előadásainak elméleti anyagához feladatmegoldás és esetjáték kapcsolódik.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: az előadásokon való aktiv részvétel, házi feladat elkészítése és prezentációja: a félvközi gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az előadásokon való aktiv közreműködés, a házi feladat határidőre való beadása, prezentációja, és az esetjátékon való közreműködés értékelése
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Aronson, Elliot: A társas lény, KJK, Bp. 1987.
  2. Bánki M. Csaba: Az agy évtizedében, Biográf, 1994.
  3. Drucker, Peter F.: A hatékony vezető, Park Kiadó, 1991.
  4. Hebb, Donald O.: A pszichológia alapkérdései, Gondolat-Trivium, Bp. 1994.
  5. Menyhay Imre: Vezetés, nevelés, neurózis, AULA Kiadó Kft. BKE, Bp. 1995.
  6. Tenner, A.R. - De Toro, I.J.: Teljes körű minőségmenedzsment, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1997.
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Tóth Judit

  e. adjunktus

  GTK, IMVT