Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronmikroszkópos anyagvizsgálat

  A tantárgy angol neve: Materials Testing by Electron Microscopy

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. szeptember 18.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GEMT2531   3/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szabó Péter János

  docens

  ATT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy a középiskolai matematika, fizika, kémia tananyagra, valamint anyagtudományi alapismeretekre épít.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.code=("2N-00")vagy
  (Félév( ahol az EredményTípus = "KREDIT", ahol a Ciklus = "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10" , ahol a CiklusTípus = "AKTIV") >=60 ÉS NEM (Training.code=("2N-AM0")) )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Anyagtudomány GEMT 1532, vagy GEMT1015

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az elektronmikroszkóp működési elvének megismerése, kezelésének gyakorlása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés, a félév tematikájának gyors áttekintése. A transzmissziós elektronmikroszkóp (TEM) felépítése, képalkotás. Eltérítő tekercsek, lencsék, lencshibák, a képalkotás optikája. Különleges üzemmódok (sötét látóterű megvilágítás, weak beam technika, határolt területű mikroszkópia). Elektron-diffrakció (reciprok-rács, Bragg-diffrakció, Kikuchi-vonalak, felhasználás). TEM alkalmazásai. Mintaelőkészítés, diffrakciós ábrák és mikroszkópos képek értelmezése. Kristályhibát tartalmazó rács képe. Különleges TEM-ek: az analitikai elektronmikroszkópia alapjai. A pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) helye a korszerű anyagtudományban. Az elektron és az anyag kölcsönhatása. A SEM felépítése: vákuumrendszer, elektronágyú, lencsék, lencsehibák, pásztázó tekercsek, eltérés a TEM-től. Képalkotás, alapfogalmak, kontraszthatások, detektorok. A digitális képfeldolgozás alapjai. Mintaelőkészítés, speciális területek (kis feszültségű elektronmikroszkópia, környezetszimuláló elektronmikroszkóp, alagútmikroszkóp). Energia-diszperzív és hullámhossz-diszperzív röntgenanalízis (EDS, WDS), röntgen fluoreszcencia. Az elektronsugaras berendezések speciális alkalmazásai (EBSP, XRF). Alagútmikroszkópia.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A hallgatók előadásokon megismerik az elektronmikroszkópia elvi alapjait, és önálló féléves feladatot oldanak meg. Ez utóbbihoz a Tanszéken üzemelő Philips XL-30 típusú pásztázó elektronmikroszkóp biztosítja a hátteret.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: a nagyfeladattal kapcsolatos mérések elvégzése, és a feladat legalább elégséges szintű elkészítése és beadása.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli, szóbeli javítási lehetőséggel, előzetes jelentkezéshez kötött. Elégtelen írásbeli vizsgadolgozat szóbelivel nem javítható. Ismétlővizsgára bármelyik későbbi még be nem telt vizsganapra jelentkezni kell. Elégséges írásbeli eredmény (min. 40 % pontszám) esetén a szóbeli kötelező, egyéb eredmények esetén szóbeli javítási lehetőség választható, vagyis közepes, jó és jeles írásbeli eredményt vizsgaosztályzatként megajánlunk. Elégségesnél jobb vizsga írásbeli esetén többlet vizsgapontszámmal vesszük figyelembe a jó vagy jeles minősítésű féléves feladatokat.

  1. Elővizsga: a szorgalmi időszak utolsó hetében.
  11. Pótlási lehetőségek

  A nagyfeladatokhoz kapcsolódó elektronmikroszkópos mérések pótlása egyéni megbeszélés alapján történik.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A félév során a tanszéki hirdetőtáblán megadott időpontokban konzultációt tartunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Radnóczy György: A transzmissziós elektronmikroszkópia és elektrondiffrakció alapjai.

  KLTE Debrecen, 1994.

  Pozsgai Imre: A pásztázó elektronmikroszkópia és az elektronsugaras mikroanalízis
  alapjai. ELTE Budapest, 1995.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Házi feladat elkészítése

  50

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  Vizsgafelkészülés

  15

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szabó Péter János

  docens

  ATT