MECHANIKA II. (Válogatott fejezetek kontinuummechanikából, PhD szig.)

A tantárgy angol neve: Mechanics II. - Special Problems of Continuum Mechanics

Tantárgykód: GEMM021D

A tantárgyhoz nincs feltöltve adatlap.