Gépelemek és szerkezetek

A tantárgy angol neve: Machine elements and structures

Tantárgykód: GEGE01TK

A tantárgyhoz nincs feltöltve adatlap.