Geoinformatika műszaki informatikusoknak

A tantárgy angol neve: Geoinformatics for Technical Informaticians

Adatlap utolsó módosítása: 2007. január 23.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
EOFTMI01   2/0/0/v 2 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Detrekői Ákos

egyetemi tanár

Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék

     
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

informatika

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
KépzésLétezik("1N-MSM") vagy KépzésLétezik("1N-MIM") vagy KépzésLétezik("1N-MFT") vagy KépzésLétezik("1NAMSMR")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

informatika (ajánlott)

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

7. A tantárgy célkitűzése

A Geoinformatika tantárgy célja, hogy a műszaki informatikus hallgatókat megismertesse a térinformatika alapelveivel, átfogó képet adjon az informatika ezen alkalmazott ágáról.

8. A tantárgy részletes tematikája

A térinformációs rendszerek fogalma és alkotóelemei

A térinformációs rendszerek alkalmazása

A térinformációs rendszerek létrehozásának stratégiája

A térinformatikai modellalkotás folyamata

A geometriai adatok vonatkozási rendszerei

Adatnyerési eljárások és adatforrások

A térinformatikai rendszerek adatszerkezetei

Műveleti lehetőségek a térinformációs rendszerekben

Térbeli információs rendszerek megvalósítási kérdései

Térinformatika a gyakorlatban

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás és bemutatók

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi dolgozat eredményes megírása

b. A vizsgaidőszakban: –

c. Elővizsga: –

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Detrekői, Á. – Szabó, Gy. (1995): Bevezetés a térinformatikába, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra60
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Detrekői Ákos

egyetemi tanár

Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék

Dr. Barsi Árpád

tudományos munkatárs

Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék