Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Geoinformatika műszaki informatikusoknak

  A tantárgy angol neve: Geoinformatics for Technical Informaticians

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. január 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  EOFTMI01   2/0/0/v 2 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Detrekői Ákos

  egyetemi tanár

  Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék

       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  informatika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  KépzésLétezik("1N-MSM") vagy KépzésLétezik("1N-MIM") vagy KépzésLétezik("1N-MFT") vagy KépzésLétezik("1NAMSMR")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  informatika (ajánlott)

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A Geoinformatika tantárgy célja, hogy a műszaki informatikus hallgatókat megismertesse a térinformatika alapelveivel, átfogó képet adjon az informatika ezen alkalmazott ágáról.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A térinformációs rendszerek fogalma és alkotóelemei

  A térinformációs rendszerek alkalmazása

  A térinformációs rendszerek létrehozásának stratégiája

  A térinformatikai modellalkotás folyamata

  A geometriai adatok vonatkozási rendszerei

  Adatnyerési eljárások és adatforrások

  A térinformatikai rendszerek adatszerkezetei

  Műveleti lehetőségek a térinformációs rendszerekben

  Térbeli információs rendszerek megvalósítási kérdései

  Térinformatika a gyakorlatban

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás és bemutatók

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi dolgozat eredményes megírása

  b. A vizsgaidőszakban: –

  c. Elővizsga: –

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Detrekői, Á. – Szabó, Gy. (1995): Bevezetés a térinformatikába, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Detrekői Ákos

  egyetemi tanár

  Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék

  Dr. Barsi Árpád

  tudományos munkatárs

  Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék