Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  Tantárgyi adatlapok

  Szűkítés:

  Listázva: 115 tantárgy

  Tantárgykód Tantárgynév Tanszék Kredit
  VIAUD008 Predikciós algoritmusok AUT 5 kredit
  VIAUD049 Nagyteljesítményű áramkörök és irányításuk AUT 5 kredit
  VIAUD061 Adaptív rendszerek AUT 5 kredit
  VIAUD068 Szoftver architektúrák AUT 5 kredit
  VIEED071 Mikroelektronika és mikrorendszerek EET 5 kredit
  VIEED072 Elektronikai és mikrorendszerek termikus jellemzése EET 2 kredit
  VIEED107 Nanoelektronikai eszközök EET 5 kredit
  VIEED213 VLSI áramkörök fizikája EET 5 kredit
  VIEEDK01 Félvezető anyagok és eszközök fizikája EET 5 kredit
  VIETD080 Mikro- és nanotechnológia ETT 5 kredit
  VIETD081 Alkalmazott nanotudomány ETT 5 kredit
  VIETD221 Mikroelektronikai technológiák I. ETT 5 kredit
  VIETD222 Numerikus módszerek alkalmazása az elektronikai technológiai folyamatok modellezésében ETT 5 kredit
  VIETD223 Műszeres analitika az elektronikai technológiában ETT 5 kredit
  VIETD224 Fotonikai eszközök és alkalmazásuk ETT 5 kredit
  VIETD225 Alkalmazott szenzortechnológiák ETT 5 kredit
  VIETDS02 Elektronikai technológiák szakszeminárium 2. ETT 2.5 kredit
  VIEVD001 Integrált optika SZHVT 5 kredit
  VIEVD024 Számítógépes mezőszimuláció a mérnöki tervezésben SZHVT 5 kredit
  VIEVD026 Hiszterézis-modellek a numerikus térszámításban SZHVT 5 kredit
  VIEVD057 Nanoelektronika és kvantumszámítógépek SZHVT 5 kredit
  VIFOD053 Modern irányításelmélet I. IIT 5 kredit
  VIHID011 Számítógép-rendszerek teljesítményelemzése HIT 5 kredit
  VIHID014 Tömegkiszolgáló rendszerek numerikus analízise HIT 5 kredit
  VIHID022 Bizonyított biztonság HIT 5 kredit
  VIHID038 Hírközléselmélet II. HIT 5 kredit
  VIHID043 Párhuzamos architektúrák HIT 5 kredit
  VIHID045 Rezgésakusztika HIT 5 kredit
  VIHID060 Tömegkiszolgálás II. HIT 5 kredit
  VIHID072 Jelfeldolgozás HIT 5 kredit
  VIHID073 A mesterséges intelligencia algoritmusai HIT 5 kredit
  VIHID082 Kvázi születési és halálozási folyamatok HIT 5 kredit
  VIHID085 Voice over IP rendszerek: technikák, protokollok, tervezés HIT 5 kredit
  VIHID239 Neurális hálózatok és hírközlő alkalmazásaik HIT 5 kredit
  VIHID243 Hírközléselmélet I. HIT 5 kredit
  VIHVD001 Relativisztikus elektrodinamika SZHVT 5 kredit
  VIIIDV01 3D számítógépes geometriai algoritmusok IIT 5 kredit
  VIMAD021 Numerikus optimalizálás SZIT 5 kredit
  VIMAD030 Kvantum-információelmélet SZIT 5 kredit
  VIMAD041 A lineáris algebra numerikus módszerei SZIT 5 kredit
  VIMAD056 Gráfok és információelmélet SZIT 3 kredit
  VIMAD064 Információ és algoritmusok SZIT 5 kredit
  VIMAD077 Szimmetrikus struktúrák a kombinatorikában SZIT 3 kredit
  VIMAD078 Kombinatorikus problémák relációs adatbázis-modellekben SZIT 3 kredit
  VIMAD081 Válogatott fejezetek az adatbázisok elméletéből SZIT 3 kredit
  VIMAD099 Többszörös hozzáférésű csatornák SZIT 5 kredit
  VIMAD100 Hálózatok születése és bukása SZIT 5 kredit
  VIMAD101 Véletlen bolyongás gráfokon, gráfok spektruma, izoperimetrikus egyenlőtlenségek SZIT 5 kredit
  VIMAD238 Kombinatorikus optimalizálás SZIT 5 kredit
  VIMAD247 Programnyelvek struktúrája SZIT 5 kredit
  VIMAD569 Mátrixanalízis SZIT 5 kredit
  VIMHD025 Jelfeldolgozó adaptív antennarendszerek SZHVT 5 kredit
  VIMHD050 Optikai-mikrohullámú összetett távközléstechnika SZHVT 5 kredit
  VIMHD059 Adaptív módszerek a hírközlésben SZHVT 5 kredit
  VIMHD257 Rádió mérőrendszerek SZHVT 5 kredit
  VIMHDS30 Optikai és mobil hírközlés szakszeminárium I. SZHVT 3 kredit
  VIMHDS32 Alkalmi hálózatok szakszeminárium SZHVT 3 kredit
  VIMHDS33 Szoftver rádió szakszeminárium SZHVT 3 kredit
  VIMHDS34 WCDMA alapú vezeték nélküli komm. rendszerek szakszeminárium SZHVT 3 kredit
  VIMID102 A modellvezérelt rendszertervezés alapjai MIT 5 kredit
  VIMIDV02 Empirikus modellezés alapú rendszertervezés MIT 5 kredit
  VIMIDV03 Kiberfizikai rendszerek rendszerének tervezése MIT 5 kredit
  VIMMD002 Neurális és tanuló rendszerek MIT 5 kredit
  VIMMD052 Szoftver verifikáció és validáció MIT 5 kredit
  VIMMD058 Asszociatív jelfeldolgozás MIT 5 kredit
  VIMMD087 Beágyazott rendszerek informatikája MIT 5 kredit
  VIMMD294 Intelligens adatelemzés MIT 5 kredit
  VIMMD312 Dinamikus rendszerek modellezése és identifikációja MIT 5 kredit
  VINFD034 A villamosság élettani hatásai VET 5 kredit
  VINFD039 Áramkiszorítási modellezés VET 5 kredit
  VINFD062 Nagyfeszültségű és nagyáramú technika VET 5 kredit
  VINFD065 Elektromágneses kompatibilitás VET 5 kredit
  VINFD275 Nagyfeszültségű technika VET 5 kredit
  VINFD276 Korszerű kapcsoló és melegfejlesztő készülékek VET 5 kredit
  VINFD302 Szigetelések fizikája és diagnosztikája VET 5 kredit
  VISZD302 Matematikai statisztika SZIT 5 kredit
  VISZD303 Algoritmikus kérdések a bioinformatikában SZIT 3 kredit
  VISZD304 Geometriai algoritmusok SZIT 3 kredit
  VISZD306 Gráfok, kapacitások, entrópiák: Bevezetés az információelméleti kombinatorikába SZIT 5 kredit
  VISZD307 Portfólió- és opcióelméleti alapok SZIT 5 kredit
  VISZD308 Adatbányászati algoritmusok SZIT 5 kredit
  VISZD309 Matroidelmélet és műszaki alkalmazásai SZIT 3 kredit
  VISZDV03 Nemnegatív elemű mátrixok SZIT 3 kredit
  VISZDV04 Véletlen mátrixok sajátértékei SZIT 2 kredit
  VISZDV05 Haladó adatszerkezetek és algoritmuselemzési technikák SZIT 5 kredit
  VISZDV06 Sztochasztikus modellek és adaptív algoritmusok SZIT 3 kredit
  VITMD001 Mérnöki stratégiák TMIT 2 kredit
  VITMD097 Alkalmazott optimalizálás és játékelmélet TMIT 5 kredit
  VITMD098 Irreguláris mintavételezés és alkalmazásai TMIT 5 kredit
  VITMD099 Mérnöki modellalkotás szeminárium TMIT 5 kredit
  VITMD101 Bolyai geometria alkalmazásai hálózatokban TMIT 5 kredit
  VITMD104 Az információábrázolás új generációja TMIT 5 kredit
  VITMDV01 Optimalizálás és alkalmazásai TMIT 5 kredit
  VITMDV02 5G hálózatok, szolgáltatásaik, és az ipari IoT szinergiája TMIT 5 kredit
  VITMDV03 Útválasztási módszerek hálózatokban: Az ötlettől a publikációig TMIT 5 kredit
  VITMDV04 Kriptovaluták elméleti háttere TMIT 5 kredit
  VITTD017 Forgalmi mérések statisztikája TMIT 0 kredit
  VITTD018 Nagysebességű hálózatok teljesítményanalízise TMIT 5 kredit
  VITTD019 Beszédakusztika: az emberi és gépi beszéd feldolgozása TMIT 5 kredit
  VITTD031 Internet forgalomanalízis és forgalomszabályozás TMIT 5 kredit
  VITTD043 Mérnöki pszichoakusztika TMIT 5 kredit
  VITTD066 Matematikai statisztika TMIT 5 kredit
  VITTD069 Tömegkiszolgálás I. TMIT 5 kredit
  VITTD074 Távközlési szoftverek TMIT 5 kredit
  VITTD086 Hálózati szimulációs technikák TMIT 2 kredit
  VITTD094 Hálózati szimulációs technikák TMIT 5 kredit
  VITTD095 Nagy eltérések a tömegkiszolgálásban TMIT 5 kredit
  VITTD096 Játékelmélet és távközlési alkalmazásai TMIT 3 kredit
  VIVGD010 Hajtások áramvektor-szabályozása VET 5 kredit
  VIVGD012 Nemkonvencionális energiaátalakítók alkalmazása VET 5 kredit
  VIVGD020 Problémakeresés és -megoldás VET 5 kredit
  VIVGD054 Villamos gépek és hajtások szabályozása I. VET 5 kredit
  VIVGD080 Impulzusszélesség-modulációs módszerek villamos hajtásokban VET 5 kredit
  VIVMD083 Villamosenergia-rendszerek I. VET 5 kredit
  VIVMD289 Villamosenergia-rendszerek II. VET 5 kredit