Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  Általános információk

  2014. tavaszi félév

  Órarend   Szabadon választható tantárgyak   A választható tárgyak mikéntjéről

  A 2013/14. tanév időbeosztása   Kari kiegészítés

   

  2013. őszi félév

  Számonkérések ütemezése: villamosmérnöki alapszak   mérnök informatikus alapszak   mesterképzés

  Tűzvédelmi oktatás

   

  A VIK.HK aktuális információi

  Oktatók Hallgatói Véleményezése

   

  Mindenkinek:

  Tantárgyi adatlapok    Jegyzetinformációk   Előtanulmányi rendek   Keresztféléves tantárgymeghirdetések

  Tudományos diákkör   Önálló laboratóriumi kiírások   

  Diplomaterv, szakdolgozat:

  Diplomamunka-kiírások     Záróvizsga-tárgyak    Tájékoztató a diplomatervről és szakdolgozatról

  Diplomaterv-portál  Felhasználói útmutató

  Mellékletek:   Tanszéki elbocsátó/befogadó nyilatkozat   Fő- és mellékszakirány teljesítési nyilatkozat

  Hallgatói kérvények beadása    Tanulmányi Bizottság

  Szabályzatok

  Az elektronikus kapcsolattartás ügyrendje     E-mail címek felsőbbéveseknek   Elektronikus levelezési kódex 

  Segítség a nyelvi kurzusok felvételéhez   Áthallgatás az angol képzésbe   

  Az ötéves képzésben lemaradó hallgatók  tantárgyfelvétele

  Költségtérítés táblázat   Áttekintő táblázat a VIK képzéseiről

  Rövidítések

   

  Csak elsősöknek:

  Elsős tájékoztató (BSc)   Elsős tájékoztató (MSc)

  Az első szemeszteres tantárgyak speciális követelményei   Jelenét ellenőrzések eredményei

  Tanköri foglalkozás   Felzárkózást segítő tantárgyak

  Általános munkavédelmi és környezetvédelmi ismeretek     E-mail címek elsősöknek

   

  Továbbtanulás:

  Mesterképzés BSc, ill. főiskolai diplomával rendelkezők részére

  BSc diploma megszerzésének lehetősége a BME VIK ötéves képzését elkezdett hallgatók számára

  Doktori (Ph.D.) képzés   Szakirányú továbbképzés

  Bulletin: néhány tantárgy tematikája angolul (ösztöndíjpályázatokhoz)

   

  Archívum:

   

  Tanévek időbeosztása

  Számonkérések ütemezése (2012. ősz):   villamosmérnöki szak   mérnök informatikus szak   MSc képzés

  A 2011/2012. tanév időbeosztása   Kari kiegészítés   Szabadon választható tantárgyak

  Számonkérések ütemezése (2012. tavasz):  villamosmérnöki szak   mérnök informatikus szak   MSc képzés

  Számonkérések ütemezése (2011. ősz): villamosmérnöki szak mérnök informatikus szak MSc képzés

  A 2010/2011. tanév időbeosztása

  Számonkérések ütemezése (2011. tavasz): villamosmérnöki szak   mérnök informatikus szak   MSc képzés

  Tantárgy lista - 2013. ősz

  Tantárgy lista - 2013. tavasz

  Tantárgy lista - 2012. ősz

  Tantárgy lista - 2012. tavasz

  Tantárgy lista - 2011. ősz

  Tantárgy lista - 2011. tavasz

  Tantárgy lista - 2010. ősz

  Tantárgy lista - 2009. ősz

  Általános információk a 2008/2009. tanévre

  Számonkérések ütemezése (2009.tavasz)   ZH terembeosztás (2009.tavasz)

  Számonkérések ütemezése (2008.ősz)